| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AZRT-AS AS196925

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196925
as-name:    AZRT-AS
org:      ORG-AA540-RIPE
import:     from AS6854 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS29049 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS35805 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS9121 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS197223 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS34876 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS39280 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS31133 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS42779 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS13099 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS28787 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS34170 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS196961 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS197830 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS39232 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS50371 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS57304 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS59523 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS35805 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS57293 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS196821 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS29630 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS60258 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS200154 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS200934 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS210293 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS199311 action pref = 100; accept ANY
import:     from AS72 action pref = 100; accept Any
import:     from AS15815 action pref = 100; accept Any
import:     from AS41997 action pref =100; accept Any
import:     from AS61304 action pref = 100; accept Any
import:     from AS41997 action pref = 100; accept Any
import:     from AS31721 action pref = 100; accept Any
import:     from AS15723 action pref = 100; accept Any
import:     from AS57786 action pref =100; accept Any
import:     from AS203622 action pref = 100; accept Any
import:     from AS57819 action pref = 100; accept Any
import:     from AS8631 action pref = 100; accept Any
import:     from AS200729 action pref = 100; accept Any
import:     from AS207251 action pref = 100; accept Any
import:     from AS199987 action pref = 100; accept Any
import:     from AS203971 action pref = 100; accept Any
import:     from AS205367 action pref = 100; accept Any
import:     from AS205317 action pref = 100; accept Any
import:     from AS207205 action pref = 100; accept Any
import:     from AS204986 action pref = 100; accept Any
import:     from AS57675 action pref = 100; accept Any
import:     from AS209374 action pref = 100; accept Any
import:     from AS43727 action pref = 100; accept Any
import:     from AS204986 action pref = 100; accept Any
import:     from AS203971 action pref = 100; accept Any
import:     from AS3216 action pref = 100; accept Any
import:     from AS207389 action pref =100; accept Any
import:     from AS20771 action pref =100; accept Any
import:     from AS213379 action pref=100; accept Any
import:     from AS213385 action pref=100; accept Any
import:     from AS213402 action pref=100; accept Any
import:     from AS211937 action pref=100; accept Any
import:     from AS50959 action pref=100; accept Any
import:     from AS210665 action pref=100; accept Any
export:     to AS204986 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS207251 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS205367 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS205317 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS200729 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS6854 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS57786 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS203622 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS29049 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS35805 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS9121 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS197223 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS34876 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS39280 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS31133 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS42779 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS13099 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS28787 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS34170 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS196961 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS197830 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS39232 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS57304 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS35805 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS50371 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS57293 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS59523 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS196821 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS29630 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS60258 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS200154 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS200934 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS210293 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS199311 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS72 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS15815 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS41997 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS61304 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS41997 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS31721 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS15723 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS57819 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS8631 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS199987 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS203971 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS207205 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS57675 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS209374 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS43727 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS204986 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS203971 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS3216 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS207389 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS20771 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS213379 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS213385 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS213402 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS211937 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS50959 announce AS-AZRT-AZ
export:     to AS210665 announce AS-AZRT-AZ
admin-c:    AO2767-RIPE
tech-c:     AO2767-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AZRT
created:    2010-02-08T12:21:20Z
last-modified: 2021-11-01T12:26:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA540-RIPE
org-name:    AZERTELECOM LLC
country:    AZ
org-type:    LIR
address:    10G Alaskar Gayibov street
address:    AZ1029
address:    BAKU
address:    AZERBAIJAN
phone:     +994123108280
fax-no:     +994123108281
mnt-ref:    AZRT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AZRT
admin-c:    IG181-RIPE
tech-c:     AO2767-RIPE
abuse-c:    ACRO48878-RIPE
created:    2009-06-23T12:37:20Z
last-modified: 2022-06-29T11:32:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AZRT OPS
address:    AZERTELECOM, 10G Alaskar Gayibov street, AZ1029, Baku, Azerbaijan
admin-c:    IG181-RIPE
admin-c:    PN4427-RIPE
tech-c:     IG181-RIPE
tech-c:     PN4427-RIPE
tech-c:     TM11037-RIPE
nic-hdl:    AO2767-RIPE
mnt-by:     AZRT
created:    2011-05-23T07:28:15Z
last-modified: 2018-09-25T06:02:19Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]