| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BDINET-AS AS196891

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196891
as-name:    BDINET-AS
remarks:    BDInet Tylski spolka jawna
org:      ORG-BsLM1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS44896 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS196891
export:     to AS44896 announce AS196891
export:     to AS29535 announce AS196891
sponsoring-org: ORG-HTI1-RIPE
admin-c:    BDIN1-RIPE
tech-c:     BDIN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BDINET
created:    2010-01-15T10:45:11Z
last-modified: 2023-11-22T09:30:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BsLM1-RIPE
org-name:    BDINET TYLSKI spolka jawna
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Polna 9
address:    62-060 Skrzynki
address:    POLAND
abuse-c:    BDIN3-RIPE
admin-c:    BDIN1-RIPE
tech-c:     BDIN1-RIPE
mnt-ref:    MNT-BDINET
mnt-by:     MNT-BDINET
created:    2009-05-18T11:17:13Z
last-modified: 2022-12-01T16:18:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Tylski
address:    BDInet Tylski spolka jawna
address:    Polna 9
address:    62-060 Skrzynki
address:    POLAND
phone:     +48 61 6247712
nic-hdl:    BDIN1-RIPE
mnt-by:     MNT-BDINET
created:    2016-01-14T10:38:59Z
last-modified: 2017-10-30T23:06:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]