| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.4.24 (lg) / ec2-3-238-4-24.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:418::3ee:418 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UMWW AS196887

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196887
as-name:    UMWW
org:      ORG-UMWW2-RIPE
import:     from AS20552 accept ANY
import:     from AS9112 accept ANY
export:     to AS20552 announce AS196887
export:     to AS9112 announce AS196887
admin-c:    JO203-RIPE
tech-c:     LM16929-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HORYZONT-MNT
created:    2009-12-30T10:52:47Z
last-modified: 2018-09-04T10:47:25Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-HTI1-RIPE

organisation:  ORG-UMWW2-RIPE
org-name:    URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
org-type:    OTHER
address:    Al. Niepodleglosci 18, Poznan 61-713
abuse-c:    AR27879-RIPE
mnt-ref:    HORYZONT-MNT
mnt-by:     HORYZONT-MNT
created:    2009-12-17T15:22:09Z
last-modified: 2014-11-17T22:33:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jaroslaw Organista
address:    POLAND
phone:     +48 61 854 19 86
nic-hdl:    JO203-RIPE
mnt-by:     HORYZONT-MNT
created:    2009-12-15T12:44:19Z
last-modified: 2009-12-15T12:44:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Lukasz Matys
address:    Os. Powstancow Warszawy 6/81
address:    61-656
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48504257944
nic-hdl:    LM16929-RIPE
mnt-by:     pl-e-matys-1-mnt
created:    2015-09-25T15:35:48Z
last-modified: 2015-09-25T15:35:49Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]