| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEONARDO_CSDCC-AS AS196880

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196880
as-name:    LEONARDO_CSDCC-AS
org:      ORG-LSC13-RIPE
import:     from AS12874 accept ANY
export:     to AS12874 announce AS196880
import:     from AS3269 accept ANY
export:     to AS3269 announce AS196880
admin-c:    NF3336-RIPE
tech-c:     NF3336-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEONARDO_CSDCC-MNT
mnt-by:     E-SECURITY-MNT
created:    2009-12-23T13:53:00Z
last-modified: 2023-02-02T15:13:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IS39-RIPE

organisation:  ORG-LSC13-RIPE
org-name:    Leonardo S.p.A.
country:    IT
org-type:    OTHER
address:    Piazza Monte Grappa 4 - 00195 Roma
abuse-c:    EAR714-RIPE
mnt-ref:    E-SECURITY-MNT
mnt-ref:    LEONARDO_CSDCC-MNT
mnt-by:     E-SECURITY-MNT
mnt-by:     LEONARDO_CSDCC-MNT
created:    2023-02-02T13:07:22Z
last-modified: 2023-02-02T15:22:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nino Fasciani
address:    piazza Monte Grappa 4 - 00195 ROMA
phone:     +390871554470
nic-hdl:    NF3336-RIPE
mnt-by:     LEONARDO_CSDCC-MNT
created:    2023-02-02T13:33:10Z
last-modified: 2023-02-02T13:33:10Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]