| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.254.173 (lg) / ec2-44-192-254-173.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:fead::2cc0:fead (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HORYZONT-26072017 AS196872

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196872
as-name:    HORYZONT-26072017
org:      ORG-HTI1-RIPE
admin-c:    HID22-RIPE
tech-c:     HID22-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HORYZONT-MNT
created:    2012-03-02T10:18:52Z
last-modified: 2018-10-11T09:31:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HTI1-RIPE
org-name:    Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Bulgarska 17
address:    60-320
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48618582255
fax-no:     +48618582256
admin-c:    MMAG2-RIPE
admin-c:    HID22-RIPE
mnt-ref:    HORYZONT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HORYZONT-MNT
abuse-c:    HTAB1-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:13Z
tech-c:     HID22-RIPE
last-modified: 2020-12-16T13:12:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Horyzont IT Department
address:    ul. Bulgarska 17
address:    60-320 Poznan
nic-hdl:    HID22-RIPE
admin-c:    MMAG2-RIPE
admin-c:    DB26805-RIPE
tech-c:     MMAG2-RIPE
tech-c:     DB26805-RIPE
mnt-by:     HORYZONT-MNT
created:    2015-05-29T09:43:49Z
last-modified: 2022-12-27T13:41:06Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]