| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DHOSTING-AS AS196866

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196866
as-name:    DHOSTING-AS
descr:     Warsaw, Poland
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS48896
import:     from AS49895 accept ANY
export:     to AS49895 announce AS48896
import:     from AS50898 accept ANY
export:     to AS50898 announce AS-DHOSTING
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS-DHOSTING
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-DHOSTING
import:     from AS12476 action pref=300; accept AS-ACC
import:     from AS24748 action pref=300; accept AS24748
import:     from AS9085 accept AS-SUPERMEDIA
import:     from AS20960 accept AS-TKTELEKOM
import:     from AS30726 accept AS-WAVENET
import:     from AS12824 accept AS12824
import:     from AS39869 accept AS39869
import:     from AS16342 accept AS16342
import:     from AS44655 accept AS44655
import:     from AS9141 accept AS-UPC-PL
import:     from AS31242 accept AS31242
import:     from AS8664 accept AS8664
import:     from AS15857 accept AS15857
import:     from AS20853 accept AS20853
import:     from AS12968 accept AS12968
import:     from AS8308 accept AS8308
import:     from AS21021 accept AS21021
import:     from AS8374 accept AS-PLUSNET
import:     from AS3257 accept AS3257
export:     to AS12476 announce AS-DHOSTING
export:     to AS24748 announce AS-DHOSTING
export:     to AS9085 announce AS-DHOSTING
export:     to AS20960 announce AS-DHOSTING
export:     to AS30726 announce AS-DHOSTING
export:     to AS12824 announce AS-DHOSTING
export:     to AS39869 announce AS-DHOSTING
export:     to AS16342 announce AS-DHOSTING
export:     to AS44655 announce AS-DHOSTING
export:     to AS9141 announce AS-DHOSTING
export:     to AS31242 announce AS-DHOSTING
export:     to AS8664 announce AS-DHOSTING
export:     to AS15857 announce AS-DHOSTING
export:     to AS20853 announce AS-DHOSTING
export:     to AS12968 announce AS-DHOSTING
export:     to AS8308 announce AS-DHOSTING
export:     to AS21021 announce AS-DHOSTING
export:     to AS8374 announce AS-DHOSTING
export:     to AS3257 announce AS-DHOSTING
import:     from AS48850 accept ANY
export:     to AS48850 announce AS-DHOSTING
org:      ORG-DH8-RIPE
mnt-by:     ATMAN-MNT
admin-c:    RK3615-RIPE
tech-c:     PD4339-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DHOSTING-MNT
created:    2010-03-16T10:49:36Z
last-modified: 2019-04-17T19:52:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-DH8-RIPE
org-name:    dhosting.pl Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    Al. Jerozolimskie 98
address:    00-807 Warszawa, Poland
phone:     +48 (22) 292 01 01
fax-no:     +48 (22) 292 01 11
abuse-c:    AR25027-RIPE
admin-c:    RK3615-RIPE
mnt-ref:    DHOSTING-MNT
mnt-by:     DHOSTING-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2009-12-10T12:07:41Z
last-modified: 2022-12-01T16:22:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Przemyslaw Dolny
address:    Al. Jerozolimskie 98
address:    00-807 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 608640203
nic-hdl:    PD4339-RIPE
mnt-by:     DHOSTING-MNT
created:    2009-04-08T13:11:59Z
last-modified: 2019-04-18T19:04:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Kusmider
address:    Al. Jerozolimskie 98
address:    00-807 Warszawa
address:    Poland
phone:     +48 222920102
nic-hdl:    RK3615-RIPE
mnt-by:     DHOSTING-MNT
created:    2008-11-12T19:01:20Z
last-modified: 2019-04-18T19:08:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]