| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.226.97.214 (lg) / ec2-3-226-97-214.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e2:61d6::3e2:61d6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PIONIER-AS-ams-ix AS196844

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196844
as-name:    PIONIER-AS-ams-ix
descr:     PIONIER, National Research and Education Network in Poland
descr:     served by Poznan Supercomputing and Networking Center(PSNC), POLAND
descr:     *** PIONIER AMSIX Service ***
org:      ORG-PSAN1-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------
import:     from AS-AMS-IX-PEERS
        accept ANY
remarks:    -----------------
import:     from AS29414
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS12618
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS25084
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS15396
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS30778
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS28797
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS8323
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS16283
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS12346
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS8308
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS21064
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS25584
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS8364
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS34604
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS16263
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS39873
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS15744
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS13119
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS12831
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS35686
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS15851
        action pref=100;
        accept 
import:     from AS13065
        action pref=100;
        accept 
remarks:    --------------------------------------------------
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS24724 announce AS196844:AS-AMSIX
remarks:    -----------------
export:     to AS29414 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS12618 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS25084 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS15396 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS30778 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS28797 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS8323 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS16283 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS12346 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS8308 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS21064 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS25584 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS8364 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS34604 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS16263 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS39873 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS15744 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS13119 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS12831 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS35686 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS15851 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS13065 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
export:     to AS21021 announce NOT AS196844:AS-AMSIX
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    Communities:
remarks:    http://www.ipnoc.pionier.gov.pl/o/community196844.txt
remarks:    ----------------------------------------------------
admin-c:    BG1740-RIPE
tech-c:     TJ215-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     LODM1-RIPE
mnt-by:     PIONIER-AS-MNT
mnt-by:     AS8256-MNT
created:    2010-03-01T09:46:34Z
last-modified: 2018-09-04T10:48:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PSAN1-RIPE
org-name:    Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center
org-type:    LIR
address:    ul. Noskowskiego 12/14
address:    61-704
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 61 8582010
phone:     +48 61 8582017
fax-no:     +48 61 8525954
admin-c:    WP231-RIPE
admin-c:    RS19746-RIPE
admin-c:    AB879-RIPE
admin-c:    BG1740-RIPE
admin-c:    TJ215-RIPE
mnt-ref:    AS8364-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8364-MNT
abuse-c:    CE1770-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:57Z
last-modified: 2017-11-24T09:00:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LODMAN Operations
address:    Technical University of Lodz, Computer Centre
address:    Metropolitan Area Network LODMAN NOC
address:    PIONIER IP NOC
address:    ul. Wolczanska 175
address:    PL 90-924 Lodz, POLAND
phone:     +48 42 6312835
fax-no:     +48 42 6312839
remarks:    ---------------------------------
remarks:    PIONER CERT Home Page:
remarks:    http://cert.pionier.gov.pl
remarks:    ---------------------------------
abuse-mailbox: cert@pionier.gov.pl
remarks:    ---------------------------------
nic-hdl:    LODM1-RIPE
mnt-by:     AS8256-MNT
admin-c:    PW46-RIPE
admin-c:    PG445-RIPE
tech-c:     PW46-RIPE
tech-c:     PG445-RIPE
tech-c:     TOM-RIPE
tech-c:     KW103-RIPE
tech-c:     WB89-RIPE
created:    2006-03-16T19:49:03Z
last-modified: 2006-10-13T09:48:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Gajda
address:    patrz uwagi w polu remakrs
address:    zanim do mnie napiszesz!
phone:     +48 61 8582017
phone:     +48 61 8582015
fax-no:     +48 61 8525954
remarks:    ***********************************************
remarks:    *
remarks:    * UWAGA!!!
remarks:    * Naruszenia dot. bezpieczenstwa, spamu,
remarks:    * oficjalne pisma i zglosznia w ww. sprawach
remarks:    * nalezy kierowac wylacznie na adres:
remarks:    *
remarks:    * PIONIER-CERT
remarks:    * Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
remarks:    * ul. Z. Noskowskiego 10
remarks:    * 61-704 Poznan
remarks:    *
remarks:    * wiecej informacji: http://cert.pionier.gov.pl
remarks:    *
remarks:    * *********************************************
remarks:    *
remarks:    * ATTENTION !!!
remarks:    * abuse, spam and security reports
remarks:    * please send only to: cert@pionier.gov.pl
remarks:    * for more information please
remarks:    * visit http://cert.pionier.gov.pl
remarks:    *
remarks:    * *********************************************
nic-hdl:    BG1740-RIPE
remarks:    GPG-Key: PGPKEY-FE887211
mnt-by:     POZMAN-EDU-AS-MNT
created:    2002-09-10T09:39:46Z
last-modified: 2017-10-30T21:44:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tomasz Jablonski
address:    Poznan Supercomputing and Networking Center
address:    ul. Z. Noskowskiego 10
address:    61-704 Poznan
address:    Poland
phone:     +48 61 8582035
phone:     +48 61 8582034
fax-no:     +48 61 8525954
nic-hdl:    TJ215-RIPE
remarks:    GPG-Key: PGPKEY-21908B0A
mnt-by:     POZMAN-EDU-AS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2009-11-19T15:27:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]