| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BBANDA AS196749

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196749
as-name:    BBANDA
org:      ORG-BS79-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS61968 accept ANY
import:     from AS202761 accept ANY
import:     from AS198380 accept ANY
import:     from AS206299 accept ANY
import:     from AS2906 accept ANY
import:     from AS26415 accept ANY
import:     from AS57976 accept ANY
import:     from AS16276 accept ANY
import:     from AS8612 accept ANY
import:     from AS16004 accept ANY
import:     from AS32934 accept ANY
import:     from AS13335 accept ANY
import:     from AS19679 accept ANY
import:     from AS10310 accept ANY
import:     from AS49367 accept ANY
export:     to AS1299 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS61968 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS202761 announce ANY
export:     to AS198380 announce ANY
export:     to AS206299 announce ANY
export:     to AS2906 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS26415 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS57976 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS16276 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS8612 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS16004 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS32934 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS13335 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS19679 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS10310 announce as-bbanda-it2s
export:     to AS49367 announce as-bbanda-it2s
admin-c:    IRS16-RIPE
tech-c:     IRS16-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BBANDA-MNT
created:    2011-02-02T17:07:12Z
last-modified: 2021-03-03T18:26:20Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BS79-RIPE
org-name:    BBANDA S.R.L.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Leonardo Sciascia 50/d
address:    98028
address:    Santa Teresa Di Riva
address:    ITALY
phone:     +390942680478
fax-no:     +390942388880
abuse-c:    IRS16-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BBANDA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BBANDA-MNT
created:    2010-10-04T09:47:04Z
last-modified: 2020-12-16T13:33:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IP Registration Service
org:      ORG-BS79-RIPE
address:    VIA CIMITERO, 50/D 98028 SANTA TERESA DI RIVA MESSINA - ITALY
admin-c:    EB6288-RIPE
tech-c:     AB17771-RIPE
nic-hdl:    IRS16-RIPE
mnt-by:     BBANDA-MNT
created:    2010-10-27T17:44:40Z
last-modified: 2013-06-05T09:34:56Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: ripe.abuse@bbanda.it
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]