| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.129 (lg) / ec2-3-230-154-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a81::3e6:9a81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Telelan-AS AS196740

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-04-03T15:01:19Z
last-modified: 2020-04-03T15:01:19Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196740
as-name:    Telelan-AS
org:      ORG-TA398-RIPE
import:     from AS47702 action pref=50; accept AS47702
export:     to AS47702 announce AS196740
import:     from AS3255 action pref=50; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS196740
import:     from AS35320 action pref=50; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS196740
admin-c:    OD468-RIPE
tech-c:     OD468-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Telelan-MNT
created:    2009-04-08T14:54:57Z
last-modified: 2018-09-04T10:40:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ST6-RIPE

organisation:  ORG-TA398-RIPE
org-name:    Teleradiocompany TeleLan LLC
org-type:    OTHER
address:    7a, Skolivska str., Stryi, Lviv region, Ukraine, 82400
abuse-c:    AR27586-RIPE
mnt-ref:    Telelan-MNT
mnt-by:     Telelan-MNT
created:    2009-02-11T12:59:04Z
last-modified: 2017-10-30T14:51:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleg Dubyk
address:    TeleLAN
address:    TV and Radio Company TeleLAN
address:    Skolivska Street, Stryi
address:    82400, Ukraine
mnt-by:     Telelan-MNT
phone:     +380 3245 39167
fax-no:     +380 3245 45193
nic-hdl:    OD468-RIPE
created:    2005-11-30T12:20:49Z
last-modified: 2009-02-11T12:29:04Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]