| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-JONCZ AS196735

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196735
as-name:    AS-JONCZ
descr:     jakub@jon.cz
admin-c:    JP5538-RIPE
org:      ORG-Js31-RIPE
remarks:
remarks:    # TRANSIT UPSTREAM
remarks:    -- ha-vel internet s r.o. --
import:     from AS28755 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS28755 announce AS-JONCZ
remarks:    ----------------------------------
remarks:    -- SuperNetwork s.r.o. --
import:     from AS39392 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS39392 announce AS-JONCZ
remarks:    ----------------------------------
remarks:    -- Cogent/PSI --
import:     from AS174 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS174 announce AS-JONCZ
remarks:    ----------------------------------
remarks:
remarks:    # NIX UPSTREAM
remarks:    -- ha-vel internet s r.o. --
import:     from AS15935 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS15935 announce AS-JONCZ
remarks:    ----------------------------------
remarks:
remarks:    # PEERING-EXCHANGE UPSTREAM
remarks:    -- Peering.cz s.r.o. --
import:     from AS61195 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS61195 announce AS-JONCZ
remarks:    ----------------------------------
remarks:
remarks:    # TRANSIT CUSTOMERS
remarks:    -- COMUNITED --
descr:     Route 178.216.80.0/21 under AS-JONCZ
remarks:    ----------------------------------
remarks:
admin-c:    JM3567-RIPE
tech-c:     JP5538-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-JON-CZ
created:    2009-08-25T11:53:02Z
last-modified: 2018-09-05T19:26:45Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Js31-RIPE
org-name:    JON.CZ s.r.o.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Radlick 3301/68
address:    150 00
address:    Prague
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420321720710
fax-no:     +420326533661
admin-c:    ALEX7-RIPE
admin-c:    JP5538-RIPE
abuse-c:    JSA52-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-JON-CZ
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-JON-CZ
created:    2009-08-07T09:56:27Z
last-modified: 2020-12-16T13:05:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jonas Meduna
address:    Tyrsova 220
address:    28002 Kolin
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420 777900098
nic-hdl:    JM3567-RIPE
mnt-by:     MNT-JON-CZ
created:    2004-05-20T07:51:22Z
last-modified: 2020-08-11T10:59:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jakub Peterka
address:    Na Pobrezi 108
address:    280 02 Kolin
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420608900018
nic-hdl:    JP5538-RIPE
mnt-by:     MNT-JON-CZ
created:    2011-07-07T15:56:29Z
last-modified: 2011-07-11T09:32:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]