| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ABANSYS_AND_HOSTYTEC-AS AS196713

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-10-28T07:56:37Z
last-modified: 2020-10-28T07:56:37Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196713
as-name:    ABANSYS_AND_HOSTYTEC-AS
descr:     C./ Charles Robert Darwin, 11
descr:     Parque Tecnologico
descr:     46980 Paterna (Valencia)
descr:     Spain
org:      ORG-TS45-RIPE
import:     from AS16338 accept ANY
import:     from AS6739 accept ANY
import:     from AS29119 accept ANY
import:     from AS3262 accept ANY
export:     to AS16338 announce AS196713
export:     to AS6739 announce AS196713
export:     to AS29119 announce AS196713
export:     to AS3262 announce AS196713
admin-c:    AC33939-RIPE
tech-c:     AC33939-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TUSPROFE-RIPE-MNT
created:    2009-10-05T17:08:41Z
last-modified: 2020-03-06T09:48:46Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TS45-RIPE
org-name:    Abansys & Hostytec, S.L.
country:    ES
org-type:    LIR
address:    Ronda Narciso Monturiol, 3, Torre B, 8 (Parque Tecnologico)
address:    46980
address:    Paterna
address:    SPAIN
phone:     +34961039404
fax-no:     +34963021279
admin-c:    RN1012-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TUSPROFE-RIPE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TUSPROFE-RIPE-MNT
abuse-c:    AT10348-RIPE
created:    2005-07-01T05:11:09Z
last-modified: 2021-08-12T13:56:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adrian Castello
address:    Ronda Narciso Monturiol 3 Torre B Oficina 8
phone:     +34 902 999 019
nic-hdl:    AC33939-RIPE
mnt-by:     TUSPROFE-RIPE-MNT
created:    2017-01-16T15:35:01Z
last-modified: 2017-01-16T15:36:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]