| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COLC-AS AS196686

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-11-26T06:58:53Z
last-modified: 2021-11-26T06:58:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196686
as-name:    COLC-AS
org:      ORG-COLC1-RIPE
import:     from AS48100 accept ANY
import:     from AS8410 accept AS-NIR
import:     from AS20803 accept ANY
import:     from AS30922 accept ANY
export:     to AS48100 announce AS196686
export:     to AS8410 announce AS196686
export:     to AS20803 announce AS196686
export:     to AS30922 announce AS196686
admin-c:    COCN1-RIPE
tech-c:     COCN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     onlinecity-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2009-03-25T07:49:44Z
last-modified: 2019-11-07T09:25:47Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-CS216-RIPE

organisation:  ORG-COLC1-RIPE
org-name:    Company Online City LLC
org-type:    OTHER
address:    Company Online City LLC
address:    64 Sovetskaya street, room 315
address:    Novosibirsk 630091
address:    Russia
admin-c:    SVU13-RIPE
abuse-c:    COCN1-RIPE
phone:     +7 383 2899797
fax-no:     +7 383 2266636
mnt-ref:    onlinecity-mnt
mnt-by:     onlinecity-mnt
created:    2017-04-18T05:21:34Z
last-modified: 2019-08-28T08:59:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Company Online City NOC
address:    Company Online City LLC
address:    64 Sovetskaya street, room 315
address:    Novosibirsk 630091
address:    Russia
phone:     +7 383 2899797
fax-no:     +7 383 2266636
abuse-mailbox: abuse@olc.su
org:      ORG-COLC1-RIPE
admin-c:    SVU13-RIPE
tech-c:     SV3335-RIPE
nic-hdl:    COCN1-RIPE
mnt-by:     onlinecity-mnt
created:    2017-04-18T05:26:31Z
last-modified: 2019-08-28T08:54:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]