| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.225.8 (lg) / ec2-3-238-225-8.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:e108::3ee:e108 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOSTPRO-AS AS196645

as-block:    AS196608 - AS213403
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-07-21T08:33:17Z
last-modified: 2022-07-21T08:33:17Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196645
as-name:    HOSTPRO-AS
org:      ORG-LHL13-RIPE
remarks:    Datagroup
import:     from AS3326 action pref=150; accept ANY
export:     to AS3326 announce AS-HOSTPRO
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21219 announce AS-HOSTPRO
remarks:    UA-IX
import:     from AS15645 action pref=50; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS-HOSTPRO
admin-c:    DK8949-RIPE
tech-c:     DK8949-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HOSTPROLAB-MNT
created:    2009-07-29T09:54:21Z
last-modified: 2020-04-11T21:41:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LHL13-RIPE
org-name:    LTD HOSTPRO LAB
country:    UA
org-type:    LIR
address:    st. Yuriya Popravky, 4/39-A, of. 379
address:    02094
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380445857796
admin-c:    DK8949-RIPE
tech-c:     DK8949-RIPE
abuse-c:    AR49853-RIPE
mnt-ref:    HOSTPROLAB-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HOSTPROLAB-MNT
created:    2018-12-13T10:03:11Z
last-modified: 2020-12-16T13:01:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Admin Hostpro Lab
address:    st. Yuriya Popravky, 4/39-A, of. 379
address:    02094
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
phone:     +380445857796
nic-hdl:    DK8949-RIPE
mnt-by:     HOSTPROLAB-MNT
created:    2018-12-13T10:03:11Z
last-modified: 2018-12-18T10:46:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]