| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FREESTONE AS196621

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196621
as-name:    FREESTONE
descr:     FreeStone Systems
org:      ORG-MC20-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * T R A N S I T *
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS15576 accept ANY
export:     to AS15576 announce AS196621:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15576 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15576 announce AS196621:AS-CUSTOMERS
import:     from AS8758 accept ANY
export:     to AS8758 announce AS196621:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8758 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8758 announce AS196621:AS-CUSTOMERS
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    * S W I S S I X *
remarks:    -------------------------------------------------
import:     from AS42476 accept AS-SWISSIX-RS
export:     to AS42476 announce AS196621:AS-CUSTOMERS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42476 accept AS-SWISSIX-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42476 announce AS196621:AS-CUSTOMERS
remarks:    -------------------------------------------------
admin-c:    MC9066-RIPE
tech-c:     MC9066-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-FREESTONE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2009-03-25T07:49:32Z
last-modified: 2023-10-10T11:36:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DNSA1-RIPE

organisation:  ORG-MC20-RIPE
org-name:    Matthias Cramer
country:    CH
org-type:    Other
address:    Matthias Cramer
address:    Grabengasse 14
address:    8180 Bulach
address:    Switzerland
abuse-c:    AC30414-RIPE
phone:     +41 43 500 1122
fax-no:     +42 43 271 3535
admin-c:    MC9066-RIPE
tech-c:     MC9066-RIPE
mnt-ref:    MNT-FREESTONE
mnt-by:     MNT-FREESTONE
created:    2007-04-18T05:41:53Z
last-modified: 2022-12-01T16:36:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Matthias Cramer
address:    FreeStone Systems
address:    Grabengasse 14
address:    CH-8180 Buelach
address:    Switzerland
phone:     +41 43 543 543 5
nic-hdl:    MC9066-RIPE
remarks:    PGP public key certificate object: PGPKEY-2D208250
mnt-by:     MNT-FREESTONE
created:    2005-09-29T11:26:47Z
last-modified: 2019-09-26T19:54:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]