| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PCS AS196609

as-block:    AS196608 - AS207419
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2022-08-23T17:19:53Z
last-modified: 2022-08-23T17:19:53Z
source:     RIPE


aut-num:    AS196609
as-name:    PCS
org:      ORG-PCS11-RIPE
import:     from AS12586 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS12586 announce AS-PCS
export:     to AS3257 announce AS-PCS
admin-c:    GN-RIPE
tech-c:     GN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     GHOSTNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2009-03-25T07:49:31Z
last-modified: 2020-11-16T16:45:41Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-GG3-RIPE

organisation:  ORG-PCS11-RIPE
org-name:    PCS Professional Communication Systems GmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Kaiser?Friedrich?Promenade 65
address:    D-61348 Bad Homburg v.d.H.
abuse-c:    AR29224-RIPE
mnt-ref:    GHOSTNET-MNT
mnt-by:     GHOSTNET-MNT
created:    2007-01-04T15:53:34Z
last-modified: 2022-12-01T17:22:37Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GHOSTnet GmbH
admin-c:    GNSG-RIPE
tech-c:     GNSG-RIPE
address:    Am Dachsbau 17
address:    65812 Bad Soden a. Ts.
address:    Deutschland
phone:     +49 6172 185025
fax-no:     +49 6172 185029
nic-hdl:    GN-RIPE
abuse-mailbox: abuse@ghostnet.de
mnt-by:     GHOSTNET-MNT
created:    2003-04-17T02:22:16Z
last-modified: 2017-11-10T09:36:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]