| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RCCN AS1930

as-block:    AS1930 - AS1930
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:14Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:14Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1930
as-name:    RCCN
descr:     --------------------------------------------------------
descr:     Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P.
descr:     --------------------------------------------------------
descr:     Rede Ciencia Tecnologia e Sociedade (RCTS)
descr:     Former "Rede da Comunidade Cientifica Nacional" (RCCN)
descr:     Portuguese Research & Education Network
descr:     Portugal, Europe
org:      ORG-FpaC1-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    URL: http://www.fccn.pt
remarks:    FCCN - Foundation for National Scientific Computing
remarks:    FCCN manages the:
remarks:    * Portuguese R&E Network - RCTS;
remarks:    * Portuguese Internet Exchange (GigaPix);
remarks:    FCCN is a FCT,I.P. Unit, as of 2013-10-01
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    We have an Open Peering Policy
remarks:    We peer over IPv4 & IPv6
remarks:    Contact: noc@fccn.pt
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    TRANSIT PROVIDERS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    # GEANT
import:     from AS20965 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20965 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv4.multicast from AS20965 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.multicast from AS20965 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20965 announce AS-RCCN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20965 announce AS-RCCN
mp-export:   afi ipv4.multicast to AS20965 announce AS-RCCN
mp-export:   afi ipv6.multicast to AS20965 announce AS-RCCN
remarks:    # GEANT IAS
import:     from AS21320 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21320 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv4.multicast from AS21320 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.multicast from AS21320 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21320 announce AS-RCCN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21320 announce AS-RCCN
mp-export:   afi ipv4.multicast to AS21320 announce AS-RCCN
mp-export:   afi ipv6.multicast to AS21320 announce AS-RCCN
remarks:    # COGENT
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-RCCN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-RCCN
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    MEMBERS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    # INESC
import:     from AS5516 action pref=100; accept AS5516
export:     to AS5516 announce ANY
remarks:    # GIGAPIX
import:     from AS12833 action pref=100; accept AS12833
export:     to AS12833 announce ANY
remarks:    # INESCTEC
import:     from AS35038 action pref=100; accept AS35038
export:     to AS35038 announce ANY
remarks:    # EMSA
import:     from AS57350 action pref=100; accept AS57350
export:     to AS57350 announce ANY
remarks:    # RAE
import:     from AS199155 action pref=100; accept AS199155
export:     to AS199155 announce ANY
remarks:    # ADNS
import:     from AS199993 action pref=100; accept AS199993
export:     to AS199993 announce ANY
remarks:    # IST-IRR-2018
import:     from AS204466 action pref=100; accept AS204466
export:     to AS204466 announce ANY
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    DIRECT PEERINGS
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    # REDIRIS
import:     from AS766 action pref=100; accept AS-REDIRIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS766 action pref=100; accept AS-REDIRIS
export:     to AS766 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS766 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    GIGAPIX LISBON
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    # GIGAPIX
import:     from AS12833 action pref=100; accept AS12833
export:     to AS12833 announce ANY
remarks:    # GOOGLE (Gigapix)
import:     from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
export:     to AS15169 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # CPRM-MEO (Gigapix)
import:     from AS8657 action pref=100; accept AS-CPRM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8657 action pref=100; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8657 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # NOS (Gigapix)
import:     from AS2860 action pref=100; accept AS-NOVIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2860 action pref=100; accept AS-NOVIS
export:     to AS2860 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2860 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # CLARANET (Gigapix)
import:     from AS8426 action pref=100; accept AS-CLARANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 action pref=100; accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # MICROSOFT (Gigapix)
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS8075
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 action pref=100; accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # AKAMAI (Gigapix)
import:     from AS20940 action pref=100; accept AS20940
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 action pref=100; accept AS20940
export:     to AS20940 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # PARATUS (Gigapix)
import:     from AS33763 action pref=100; accept AS33763
export:     to AS33763 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # DOTSI (Gigapix)
import:     from AS49349 action pref=100; accept AS49349
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49349 action pref=100; accept AS49349
export:     to AS49349 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49349 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # IPTELECOM (Gigapix)
import:     from AS29003 action pref=100; accept AS29003
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29003 action pref=100; accept AS29003
export:     to AS29003 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29003 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # COLT (Gigapix)
import:     from AS8220 action pref=100; accept AS-COLT
export:     to AS8220 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # MAKEITSIMPLE (Gigapix)
import:     from AS201782 action pref=100; accept AS201782
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201782 action pref=100; accept AS201782
export:     to AS201782 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201782 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # VERIZONBUSINESS-PT (Gigapix)
import:     from AS702 action pref=100; accept AS702
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS702 action pref=100; accept AS702
export:     to AS702 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS702 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # ANGOLA CABLES (Gigapix)
import:     from AS37468 action pref=100; accept AS37468
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37468 action pref=100; accept AS37468
export:     to AS37468 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37468 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # G9TELECOM (Gigapix)
import:     from AS12305 action pref=100; accept AS12305
export:     to AS12305 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # ONI TELECOM (Gigapix)
import:     from AS9186 action pref=100; accept AS-ONI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9186 action pref=100; accept AS-ONI
export:     to AS9186 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9186 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # VODAFONE (Gigapix)
import:     from AS12353 action pref=100; accept AS-VODAFONE-PT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12353 action pref=100; accept AS-VODAFONE-PT
export:     to AS12353 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12353 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # ARTELECOM (Gigapix)
import:     from AS12926 action pref=100; accept AS12926
export:     to AS12926 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # CLOUDFLARE (Gigapix)
import:     from AS13335 action pref=100; accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=100; accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # O3BNETWORKS (Gigapix)
import:     from AS60725 action pref=100; accept AS60725
export:     to AS60725 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # ISC/F-ROOT (Gigapix)
import:     from AS30129 action pref=100; accept AS3557 AND { 192.5.5.0/24 }
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30129 action pref=100; accept AS3557
export:     to AS30129 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30129 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # VERISIGN/J-ROOT (Gigapix)
import:     from AS26415 action pref=100; accept AS26415
export:     to AS26415 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # PTISP (Gigapix)
import:     from AS24768 action pref=100; accept AS24768
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24768 action pref=100; accept AS24768
export:     to AS24768 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24768 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # HURRICANE ELECTRIC (Gigapix)
import:     from AS6939 action pref=100; accept AS6939
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # AFR-IX (Gigapix)
import:     from AS60171 action pref=100; accept AS60171
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60171 action pref=100; accept AS60171
export:     to AS60171 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60171 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # ANACOM (Gigapix)
import:     from AS205558 action pref=100; accept AS205558
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205558 action pref=100; accept AS205558
export:     to AS205558 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205558 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # INTERFIBER (Gigapix)
import:     from AS205996 action pref=100; accept AS205996
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205996 action pref=100; accept AS205996
export:     to AS205996 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205996 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # GROUP VIVENDI AFRICA (Gigapix)
import:     from AS36924 action pref=100; accept AS36924
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36924 action pref=100; accept AS36924
export:     to AS36924 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36924 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # PTSERVIDOR (Gigapix)
import:     from AS62416 action pref=100; accept AS62416
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62416 action pref=100; accept AS62416
export:     to AS62416 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62416 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # XERVERS (Gigapix)
import:     from AS206316 action pref=100; accept AS206316
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206316 action pref=100; accept AS206316
export:     to AS206316 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206316 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    GIGAPIX OPORTO
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    # ICANN/L-ROOT (Gigapix Porto)
import:     from AS20144 action pref=100; accept AS20144
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20144 action pref=100; accept AS20144
export:     to AS20144 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20144 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    # ASSOCIACAO PORTO DIGITAL (Gigapix Porto)
import:     from AS29615 action pref=100; accept AS29615
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29615 action pref=100; accept AS29615
export:     to AS29615 announce AS-RCCN-GIGAPIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29615 announce AS-RCCN-GIGAPIX
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    CONTACTS
remarks:    --------------------------------------------------------
admin-c:    IF575-RIPE
tech-c:     IF575-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RIPE-NCC-LEGACY-MNT
mnt-by:     AS1930-MNT
created:    2002-09-18T10:54:44Z
last-modified: 2018-12-24T00:01:56Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-FpaC1-RIPE
org-name:    Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P.
country:    PT
org-type:    LIR
address:    Avenida do Brasil, 101
address:    1700-066
address:    Lisboa
address:    PORTUGAL
phone:     +351 218440100
fax-no:     +351 218472167
admin-c:    JNF1-RIPE
admin-c:    CMF8-RIPE
abuse-c:    FST8-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS1930-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS1930-MNT
created:    2004-04-17T11:49:22Z
last-modified: 2020-12-16T13:18:05Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IPADM FCCN
address:    Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia
address:    Polo FCCN
address:    Av. do Brasil, 101
address:    1700-066 Lisboa
address:    Portugal
admin-c:    JNF1-RIPE
tech-c:     CMF8-RIPE
tech-c:     FM15901-RIPE
tech-c:     HF2973-RIPE
nic-hdl:    IF575-RIPE
remarks:    IP Address Administration
mnt-by:     AS1930-MNT
created:    2002-08-14T10:13:11Z
last-modified: 2018-05-08T10:00:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]