| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STUPI AS1880

as-block:    AS1877 - AS1903
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:14Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:14Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1880
as-name:    STUPI
org:      ORG-STPA1-RIPE
remarks:    STUPI-NET Stockholm Core
import:     from AS1755
        action pref=100;
        accept AS1755 AS1653 AS1257 AS1883
import:     from AS1883
        action pref=200;
        accept AS1755 AS1653 AS1257 AS1883
import:     from AS1881
        action pref=100;
        accept AS1881
import:     from AS1882
        action pref=100;
        accept AS1882
export:     to AS1755
        announce AS1880 AS1881 AS1882 AS1883
export:     to AS1883
        announce ANY
export:     to AS1881
        announce ANY
export:     to AS1882
        announce ANY
default:    to AS1755
        action pref=100;
        networks AS1755 AS690
default:    to AS1883
        action pref=200;
        networks AS1755 AS690
admin-c:    LPL
tech-c:     LPL
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STUPI-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:12:33Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SA58-RIPE

organisation:  ORG-STPA1-RIPE
org-name:    Svensk Teleutveckling & Produktinnovation, STUPI AB
org-type:    OTHER
descr:     STUPI AB
address:    Reimersholmsgatan 29
address:    Box 9129
address:    S-102 72 Stockholm
admin-c:    LPL
tech-c:     LPL
abuse-c:    SAR138-RIPE
mnt-ref:    SUNET-MNT
mnt-by:     SUNET-MNT
created:    2010-02-08T17:02:13Z
last-modified: 2017-10-30T14:41:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Lothberg
address:    STUPI
address:    Box 9129
address:    S-102 72 Stockholm
address:    Sweden
phone:     +46 8 669 9720
nic-hdl:    LPL
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T14:09:17Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]