| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS1849

as-block:    AS1849 - AS1850
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:14Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:14Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1849
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     Verizon UK Limited
org:      ORG-UA24-RIPE
descr:     Commercial IP service provider
descr:     Cambridge, England, UK
import:     from AS702
        action pref=100;
        accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS786
        action pref=100;
        accept AS-JANETPLUS AND {0.0.0.0/0}
import:     from AS1273
        action pref=100;
        accept AS-ECRC AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS1290
        action pref=100;
        accept AS-PSINETUK AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS1299
        action pref=100;
        accept AS-TELIANET AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS1670
        action pref=100;
        accept AS-ANSUK
import:     from AS2028
        action pref=100;
        accept {192.100.101.0/24}
import:     from AS2529
        action pref=100;
        accept AS-DEMON AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS2571
        action pref=100;
        accept {198.141.0.0/16,199.40.0.0/16,199.41.0.0/16,195.217.32.0/21,137.98.0.0/16}
import:     from AS2686
        action pref=100;
        accept AS-IGNEMEA AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS2830
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS2856
        action pref=100;
        accept AS-BTTOLINX NOT AS-DIRCON AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3257
        action pref=100;
        accept AS-NACAMAR AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3286
        action pref=100;
        accept AS-IOL AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3320
        action pref=100;
        accept AS-DTAG AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3328
        action pref=100;
        accept AS-NETKONECT AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS3344
        action pref=100;
        accept AS-VBCNETGB AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS4000
        action pref=100;
        accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS4983
        action pref=100;
        accept AS4983 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5089
        action pref=100;
        accept AS-NTLI AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5378
        action pref=100;
        accept AS-INSNETEU AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5388
        action pref=100;
        accept AS-POLGBR AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5390
        action pref=100;
        accept AS-EURONET AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5413
        action pref=100;
        accept AS-XARANET AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5459
        action pref=100;
        accept AS5459 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5462
        action pref=100;
        accept AS-CABLEINET AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5500
        action pref=100;
        accept {192.153.153.0/24,193.131.247.0/24,195.206.192.0/24,195.206.193.0/24}
import:     from AS5409
        action pref=100;
        accept AS-IPF AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5551
        action pref=100;
        accept AS-MERCURY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5557
        action pref=100;
        accept AS-ZOO AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5571
        action pref=100;
        accept AS-NETCOMUK AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5621
        action pref=100;
        accept AS-CPSEUROPE AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS5669
        action pref=100;
        accept AS-UNET AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6292
        action pref=100;
        accept AS6292 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6745
        action pref=100;
        accept AS-QUZATRANSIT AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6757
        action pref=100;
        accept {194.203.46.0/24}
import:     from AS6765
        action pref=100;
        accept AS-WISPER AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8068
        action pref=100;
        accept AS8068 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8297
        action pref=100;
        accept AS-GLOBEINTERNET AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8406
        action pref=100;
        accept {192.67.4.0/24,194.70.94.0/24,195.226.32.0/19,195.248.224.0/19,212.88.32.0/19,212.102.96.0/19,213.130.128.0/19,213.170.128.0/19}
import:     from AS8718
        action pref=100;
        accept {159.104.6.0/23}
import:     from AS8776
        action pref=100;
        accept AS-ANSUK AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8902
        action pref=100;
        accept {194.105.160.0/19}
import:     from AS8912
        action pref=100;
        accept {212.53.64.0/19}
import:     from AS9011
        action pref=100;
        accept {212.100.0.0/19}
import:     from AS9084
        action pref=100;
        accept {204.4.130.128/27,204.4.131.128/27}
import:     from AS9194
        action pref=100;
        accept {194.129.64.0/20}
import:     from AS9195
        action pref=100;
        accept {193.133.197.0/24}
import:     from AS10530
        action pref=100;
        accept {194.128.169.0/24}
import:     from AS12661
        action pref=100;
        accept {194.153.76.0/23}
import:     from AS12760
        action pref=100;
        accept {193.128.126.0/24}
import:     from AS13037
        action pref=100;
        accept {212.23.0.0/19}
import:     from AS13146
        action pref=100;
        accept {194.201.16.0/22,159.63.208.0/20}
import:     from AS15054
        action pref=100;
        accept {63.92.228.0/23,63.92.232.0/23}
import:     from AS15510
        action pref=100;
        accept {194.216.112.0/23}
export:     to AS702
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS786
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS1273
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS1290
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS1299
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS1670
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS2028
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS2529
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS2571
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS2686
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS2830
        announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS2856
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS2885
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS3257
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS3286
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS3320
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS3328
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS3333
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS3344
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS4000
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS4983
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5089
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5388
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5378
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5390
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5459
        announce ANY
export:     to AS5462
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5500
        announce ANY
export:     to AS5509
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5519
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5551
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5557
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5571
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5621
        announce ANY
export:     to AS5669
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6292
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6745
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6757
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6765
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS8068
        announce AS-UUNETUK AS-UUNETPIPEXLINX
export:     to AS8297
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS8406
        announce ANY
export:     to AS8718
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS8776
        announce ANY
export:     to AS8902
        announce ANY
export:     to AS8912
        announce ANY
export:     to AS9011
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS9084
        announce ANY
export:     to AS9194
        announce ANY
export:     to AS9195
        announce ANY
export:     to AS10530
        announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS12661
        announce ANY
export:     to AS12760
        announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS13037
        announce ANY
export:     to AS5378
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5390
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5459
        announce ANY
export:     to AS5462
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5500
        announce ANY
export:     to AS5509
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5519
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5551
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5557
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5571
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS5621
        announce ANY
export:     to AS5669
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6292
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6745
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6757
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS6765
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS8068
        announce AS-UUNETUK AS-UUNETPIPEXLINX
export:     to AS8297
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS8406
        announce ANY
export:     to AS8718
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS8776
        announce ANY
export:     to AS8902
        announce ANY
export:     to AS8912
        announce ANY
export:     to AS9011
        announce AS-UUNETUK
export:     to AS9084
        announce ANY
export:     to AS9194
        announce ANY
export:     to AS9195
        announce ANY
export:     to AS10530
        announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS12661
        announce ANY
export:     to AS12760
        announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS13037
        announce ANY
export:     to AS13146
        announce ANY
export:     to AS15054
        announce ANY
export:     to AS15510
        announce ANY
default:    to AS702
        action pref=50;
        networks {146.188.0.0/16}
admin-c:    UPHM1-RIPE
tech-c:     UPHM1-RIPE
remarks:    Pre-defined Communities Available For Customer Signaling
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    The options below are no longer to be used after July 2000
remarks:
remarks:    1849:70  Set Local Pref 70 (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:80  Set Local Pref 80 (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:90  Set Local Pref 90 (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:110  Set Local Pref 110 (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:130  Set Local Pref 130 (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:9030 Only Advertise these routes in Europe. (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:9031 Advertise in Europe with prepend elsewhere. (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:9040 Only Advertise these routes in UK. (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:9041 Advertise in UK with prepend elsewhere. (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:9050 Only Advertise these routes to UUNET UK cust base. (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:9051 Advertise to cust base with prepend elsewhere. (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:    1849:5666 Leak this route out of 1849 (NO LONGER AVAILABLE)
remarks:
remarks:    see as702 object for other options.
remarks:
remarks:    AS1849 will pass on any communities sent by the customer,
remarks:    notably the 702:??? options detailed under the AS702 Routing policy.
remarks:
remarks:    UUNET UK - BGP Route Flap Dampening Policy
remarks:    ------------------------------------------
remarks:    Standard CISCO BGP Damp Parameters applied.
remarks:
remarks:    UUNET UK (PIPEX) filters out inbound prefixes longer than /24
remarks:
remarks:    MASTER COPY OF THIS ENTRY IS KEPT INTERNALLY
remarks:
remarks:    Please send abuse notification to abuse@uk.uu.net
status:     LEGACY
mnt-by:     AS1849-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-01-12T08:39:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UA24-RIPE
org-name:    Verizon UK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Sebrathweg 20
address:    44149
address:    Dortmund
address:    GERMANY
phone:     +49 231 972 1299
fax-no:     +49 231 972 2082
admin-c:    HSVZ-RIPE
admin-c:    ARK-RIPE
admin-c:    AW-RIPE
admin-c:    WERT1-RIPE
mnt-ref:    AS1849-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS1849-MNT
abuse-c:    AVE253-RIPE
created:    2004-04-17T12:20:13Z
last-modified: 2020-12-16T12:25:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PIPEX Hostmaster
address:    Verizon UK
address:    Internet House
address:    330 Science Park
address:    Milton Road
address:    Cambridge
address:    CB4 4BZ
address:    GB
phone:     +44 1223 250122
fax-no:     +44 1223 250133
remarks:    trouble: Telephone number available 24x7
admin-c:    WERT1-RIPE
tech-c:     WERT1-RIPE
nic-hdl:    UPHM1-RIPE
remarks:    Verizon UK
mnt-by:     AS1849-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-02-16T11:59:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]