| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.251.94 (lg) / ec2-3-227-251-94.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:fb5e::3e3:fb5e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NCIA AS1837

as-block:    AS1835 - AS1837
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:13Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:13Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1837
abuse-c:    AC24859-RIPE
as-name:    NCIA
descr:     NATO Communications and Information Agency
import:     from AS1103 accept ANY
import:     from AS2611 accept ANY
import:     from AS21489 accept ANY
export:     to AS1103 announce AS1837
export:     to AS2611 announce AS1837
export:     to AS21489 announce ANY
status:     LEGACY
mnt-by:     AS1837-MNT
mnt-by:     NATO-MNT1
admin-c:    AM34482-RIPE
tech-c:     AM34482-RIPE
created:    2002-08-21T16:42:12Z
last-modified: 2021-03-17T10:47:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Aidan Murdock
address:    203, Bldg 302
address:    SHAPE, Belgium
address:    7010
phone:     +3265445280
nic-hdl:    AM34482-RIPE
mnt-by:     NATO-MNT1
created:    2013-12-18T18:21:27Z
last-modified: 2021-03-17T10:49:22Z
source:     RIPE # Filtered
org:      ORG-TNAT1-RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]