| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FR-RENATER-ENST AS1712

as-block:    AS1707 - AS1726
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:11Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS1712
as-name:    FR-RENATER-ENST
descr:     Ecole Nationale Superieure des Telecommunications
descr:     Paris, France.
descr:     FR
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2200 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS1712
export:     to AS2200 announce AS1712
org:      ORG-RA8-RIPE
admin-c:    GR1378-RIPE
admin-c:    HE4597-RIPE
tech-c:     HE4597-RIPE
status:     LEGACY
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 19991014
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20171110
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20171114
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20190624
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-06-24T12:27:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA8-RIPE
org-name:    Renater
country:    FR
org-type:    LIR
address:    23-25, rue Daviel
address:    75013
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33153942030
fax-no:     +33153942031
admin-c:    PS19314-RIPE
admin-c:    GRSO1-RIPE
admin-c:    CT1053-RIPE
admin-c:    LG4829-RIPE
admin-c:    ED5073-RIPE
admin-c:    FL842-RIPE
admin-c:    YB549-RIPE
abuse-c:    RA6839-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    RENATER-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
created:    2004-04-17T11:23:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:42:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GIP RENATER
address:    GIP RENATER
address:    23-25 Rue Daviel
address:    75013 PARIS
address:    FRANCE
phone:     +33 1 53 94 20 30
fax-no:     +33 1 53 94 20 31
abuse-mailbox: CertSVP@Renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Information: http://www.renater.fr/
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    IRT-Object: IRT-CERT-Renater
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Network Operations Center (24/7/365):
remarks:    noc-renater@noc.renater.fr
remarks:    0800 77 47 95 (toll free)
remarks:    +33 1 78 41 05 51
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Peering requests: peering@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    Customers technical support: support@renater.fr
remarks:    ---------------------------------------------------------------
admin-c:    ED5073-RIPE
tech-c:     LG4829-RIPE
tech-c:     PS19314-RIPE
tech-c:     FL842-RIPE
tech-c:     CT1053-RIPE
tech-c:     YB549-RIPE
tech-c:     GRSO1-RIPE
nic-hdl:    GR1378-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    RenSVP@Renater.fr 20140619
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20200901
created:    2002-08-08T17:14:15Z
last-modified: 2020-09-01T06:19:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Hostmaster ENST
address:    ENST
address:    Centre de calcul - SIAV
address:    46 rue Barrault
address:    F-75013 Paris
address:    France
phone:     +33 1 45 81 75 65
fax-no:     +33 1 45 80 87 85
admin-c:    HE678-ORG
tech-c:     HE678-ORG
nic-hdl:    HE4597-RIPE
mnt-by:     RENATER-MNT
remarks:    changed:    rensvp@renater.fr 20010712
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-08-07T13:55:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]