| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TIMES-NETWORKS-NET AS16354

as-block:    AS16316 - AS16383
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-01-25T16:07:47Z
last-modified: 2021-01-25T16:07:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16354
as-name:    TIMES-NETWORKS-NET
org:      ORG-TNS19-RIPE
import:     from AS42005 accept ANY
import:     from AS31117 accept ANY
import:     from AS6663 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
import:     from AS15935 accept ANY
export:     to AS42005 announce AS16354
export:     to AS31117 announce AS16354
export:     to AS6663 announce AS16354
export:     to AS6939 announce AS16354
export:     to AS15935 announce AS16354
admin-c:    JC10389-RIPE
tech-c:     JC10389-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-sk-times-1
created:    2009-01-12T13:29:18Z
last-modified: 2019-06-27T11:10:25Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TNS19-RIPE
org-name:    TIMES NETWORKS s.r.o.
country:    SK
org-type:    LIR
address:    Nabr. sv. Metoda 8
address:    971 01
address:    Prievidza
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 46 5427050
admin-c:    JC10389-RIPE
admin-c:    LV4907-RIPE
tech-c:     JC10389-RIPE
tech-c:     LV4907-RIPE
abuse-c:    AR50531-RIPE
mnt-ref:    mnt-sk-times-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-sk-times-1
created:    2019-01-30T08:03:10Z
last-modified: 2020-12-16T12:27:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan Cibula
address:    Nabr. sv. Metoda 8
address:    971 01
address:    Prievidza
address:    SLOVAKIA
phone:     +421 46 5427050
nic-hdl:    JC10389-RIPE
mnt-by:     mnt-sk-times-1
created:    2019-01-30T08:03:08Z
last-modified: 2019-01-30T08:03:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]