| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PARSONLINE AS16322

as-block:    AS16316 - AS16383
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-01-25T16:07:47Z
last-modified: 2021-01-25T16:07:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16322
as-name:    PARSONLINE
descr:     Tehran - IRAN
org:      ORG-PO1-RIPE
import:     from AS12880 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49666 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42440 action pref=100; accept ANY
import:     from AS205647 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43754 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41061 action pref=100; accept AS41061
import:     from AS202788 action pref=100; accept AS202788
import:     from AS25124 action pref=100; accept AS25124
import:     from AS34513 action pref=100; accept AS34513
import:     from AS31549 action pref=100; accept AS31549
import:     from AS43415 action pref=100; accept AS43415
import:     from AS52155 action pref=100; accept AS52155
import:     from AS61250 action pref=100; accept AS61250
import:     from AS29077 action pref=100; accept AS29077
import:     from AS58101 action pref=100; accept AS58101
import:     from AS60512 action pref=100; accept AS60512
import:     from AS56547 action pref=100; accept AS56547
import:     from AS35615 action pref=100; accept AS35615
import:     from AS50363 action pref=100; accept AS50363
import:     from AS58331 action pref=100; accept AS58331
import:     from AS59587 action pref=100; accept AS59587
import:     from AS59703 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41689 action pref=100; accept ANY
import:     from AS59708 action pref=100; accept AS59708
import:     from AS61191 action pref=100; accept AS61191
import:     from AS51460 action pref=100; accept AS51460
import:     from AS57574 action pref=100; accept AS57574
import:     from AS51785 action pref=100; accept AS51785
import:     from AS201830 action pref=100; accept AS201830
import:     from AS60811 action pref=100; accept AS60811
import:     from AS201227 action pref=100; accept AS201227
import:     from AS16137 action pref=100; accept AS16137
import:     from AS56927 action pref=100; accept AS56927
import:     from AS30902 action pref=100; accept AS30902
import:     from AS51026 action pref=100; accept AS51026
import:     from AS44691 action pref=100; accept AS44691
import:     from AS51618 action pref=100; accept AS51618
import:     from AS47823 action pref=100; accept AS47823
import:     from AS8868 action pref=100; accept AS8868
import:     from AS62153 action pref=100; accept AS62153
import:     from AS202663 action pref=100; accept AS202663
import:     from AS48147 action pref=100; accept AS48147
import:     from AS60976 action pref=100; accept AS60976
import:     from AS21245 action pref=100; accept AS21245
import:     from AS202571 action pref=100; accept AS202571
import:     from AS47643 action pref=100; accept AS47643
import:     from AS44243 action pref=100; accept AS44243
import:     from AS205837 action pref=100; accept AS205837
import:     from AS64434 action pref=100; accept AS64434
import:     from AS206862 action pref=100; accept AS206862
import:     from AS204781 action pref=100; accept AS204781
import:     from AS204812 action pref=100; accept AS204812
import:     from AS200312 action pref=100; accept AS200312
import:     from AS205550 action pref=100; accept AS205550
import:     from AS60605 action pref=100; accept AS60605
import:     from AS60315 action pref=100; accept AS60315
import:     from AS43487 action pref=100; accept AS43487
import:     from AS49382 action pref=100; accept AS49382
export:     to AS12880 announce AS16322
export:     to AS49666 announce AS16322
export:     to AS205647 announce AS16322
export:     to AS43754 announce AS16322
export:     to AS12880 announce AS52155
export:     to AS12880 announce AS16322 AS202571
export:     to AS12880 announce ANY
export:     to AS12880 announce AS29077
export:     to AS42440 announce AS16322
export:     to AS51074 announce {82.99.224.0/24}
export:     to AS206862 announce ANY
export:     to AS201830 announce AS16322
export:     to AS56547 announce ANY
export:     to AS25124 announce ANY
export:     to AS34513 announce ANY
export:     to AS31549 announce ANY
export:     to AS52155 announce ANY
export:     to AS29077 announce ANY
export:     to AS61250 announce ANY
export:     to AS35615 announce ANY
export:     to AS58101 announce ANY
export:     to AS60512 announce ANY
export:     to AS50363 announce ANY
export:     to AS58331 announce ANY
export:     to AS59587 announce ANY
export:     to AS59708 announce ANY
export:     to AS61191 announce ANY
export:     to AS51460 announce ANY
export:     to AS57574 announce ANY
export:     to AS51785 announce ANY
export:     to AS59703 announce AS16322
export:     to AS41689 announce AS16322
export:     to AS201830 announce ANY
export:     to AS60315 announce ANY
export:     to AS60811 announce ANY
export:     to AS201227 announce ANY
export:     to AS16137 announce ANY
export:     to AS56927 announce ANY
export:     to AS30902 announce ANY
export:     to AS51026 announce ANY
export:     to AS44691 announce ANY
export:     to AS51618 announce ANY
export:     to AS47823 announce ANY
export:     to AS8868 announce ANY
export:     to AS62153 announce ANY
export:     to AS202663 announce ANY
export:     to AS48147 announce ANY
export:     to AS60976 announce ANY
export:     to AS21245 announce ANY
export:     to AS202571 announce ANY
export:     to AS47643 announce ANY
export:     to AS41061 announce ANY
export:     to AS202788 announce ANY
export:     to AS44243 announce ANY
export:     to AS205837 announce ANY
export:     to AS64434 announce ANY
export:     to AS204781 announce ANY
export:     to AS204812 announce ANY
export:     to AS200312 announce ANY
export:     to AS205550 announce ANY
export:     to AS60605 announce ANY
export:     to AS60315 announce ANY
export:     to AS43415 announce ANY
export:     to AS43487 announce ANY
export:     to AS49382 announce ANY
default:    to AS12880 action pref=100; networks ANY
admin-c:    PNOC5-RIPE
tech-c:     PNOC5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-01-18T14:13:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PO1-RIPE
org-name:    Pars Online PJS
country:    IR
org-type:    LIR
address:    222 Khoramshahr Ave
address:    15337
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +98 21 8220 8333
fax-no:     +98 21 8874 9505
admin-c:    MR17275-RIPE
admin-c:    HL591-RIPE
admin-c:    AG16687-RIPE
admin-c:    AF11961-RIPE
admin-c:    RF489-RIPE
admin-c:    AE551-RIPE
admin-c:    TR4398-RIPE
mnt-ref:    PARSONLINE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
abuse-c:    PNOC5-RIPE
created:    2004-04-17T11:28:21Z
last-modified: 2020-12-16T12:44:43Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ParsOnline Network Operations Center
address:    224 Khoramshahr ave., No. 6C
address:    Tehran 15337
address:    Iran
phone:     +98 21 8220 8333
fax-no:     +98 21 8874 9505
abuse-mailbox: abuse@parsonline.net
admin-c:    MR17275-RIPE
admin-c:    AG16687-RIPE
admin-c:    AH13432-RIPE
admin-c:    AN32129-RIPE
tech-c:     MR17275-RIPE
tech-c:     AG16687-RIPE
tech-c:     AH13432-RIPE
tech-c:     AN32129-RIPE
nic-hdl:    PNOC5-RIPE
mnt-by:     PARSONLINE-MNT
created:    2007-06-30T09:51:28Z
last-modified: 2020-06-03T13:25:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]