| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KABUM_AS AS16288

as-block:    AS16285 - AS16314
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2021-01-25T16:07:47Z
last-modified: 2021-01-25T16:07:47Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16288
as-name:    KABUM_AS
descr:     SFIRES.net
descr:     Warsaw, Poland
org:      ORG-SSHD1-RIPE
import:     from AS15997 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15997 announce AS16288
default:    to AS15997 action pref=100; networks ANY
admin-c:    DS14145-RIPE
tech-c:     DS14145-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KABUM-MNT
created:    2001-12-11T13:07:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-OSzo4-RIPE

organisation:  ORG-SSHD1-RIPE
org-name:    Sfires Software & Hardware Dariusz Swiderski
org-type:    OTHER
address:    Al. Wilanowska 7b lok. 3
address:    02-765 Warsaw
address:    Poland
phone:     +48 22 425 00 00
fax-no:     +48 22 425 00 01
abuse-c:    AC29748-RIPE
admin-c:    DS14145-RIPE
tech-c:     DS14145-RIPE
mnt-ref:    MNT-AS12580
mnt-by:     MNT-AS12580
created:    2013-11-14T05:51:06Z
last-modified: 2016-02-15T16:42:33Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dariusz Swiderski
address:    Hoza 43/49 m9
address:    Warsaw, Poland
phone:     +48 602 617459
nic-hdl:    DS14145-RIPE
mnt-by:     WN-MNT
created:    2001-10-15T15:18:27Z
last-modified: 2010-05-18T21:59:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]