| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LODMAN-AS2 AS16283

as-block:    AS16215 - AS16283
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16283
as-name:    LODMAN-AS2
descr:     Metropolitan Area Network LODMAN
descr:     Lodz, Poland
org:      ORG-MANL1-RIPE
import:     from AS8256
        action pref=100; community .= { 65534:1220 };
        accept ANY
import:     from AS8501
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS8246
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS8256
        announce ANY
export:     to AS8501
        announce AS16283 AS8256
export:     to AS8246
        announce AS16283 AS8256 AND community(65534:1220)
admin-c:    PW46-RIPE
tech-c:     LODM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8256-MNT
created:    2001-11-09T09:16:27Z
last-modified: 2016-04-14T09:55:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MANL1-RIPE
org-name:    Lodz University of Technology
country:    PL
org-type:    LIR
remarks:    Metropolitan Area Network LODMAN
address:    ul. Wolczanska 223
address:    93-005
address:    Lodz
address:    POLAND
phone:     +48 42 6312835
fax-no:     +48 42 6312839
admin-c:    PW46-RIPE
admin-c:    PG445-RIPE
mnt-ref:    AS8256-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8256-MNT
abuse-c:    LODM2-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:34Z
last-modified: 2022-07-19T10:38:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LODMAN Operations
address:    Technical University of Lodz, Computer Centre
address:    Metropolitan Area Network LODMAN NOC
address:    PIONIER IP NOC
address:    ul. Wolczanska 175
address:    PL 90-924 Lodz, POLAND
phone:     +48 42 6312835
fax-no:     +48 42 6312839
abuse-mailbox: abuse@man.lodz.pl
nic-hdl:    LODM-RIPE
mnt-by:     AS8256-MNT
created:    2001-11-09T09:56:59Z
last-modified: 2014-07-03T16:08:55Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    PW46-RIPE
admin-c:    PG445-RIPE
tech-c:     PW46-RIPE
tech-c:     PG445-RIPE
tech-c:     TOM-RIPE
tech-c:     WB89-RIPE
tech-c:     MW7354-RIPE

person:     Piotr Wilk
address:    Technical University of Lodz, Computer Centre
address:    Metropolitan Area Network LODMAN in Lodz
address:    ul. Wolczanska 175
address:    PL 90-924 Lodz, POLAND
phone:     +48 42 6312835
fax-no:     +48 42 6312839
nic-hdl:    PW46-RIPE
mnt-by:     AS8256-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-10-30T21:45:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]