| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEASEWEB-NETWORK AS16265

as-block:    AS16215 - AS16283
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16265
as-name:    LEASEWEB-NETWORK
descr:     LeaseWeb Network B.V.
descr:     Amsterdam, Netherlands
org:      ORG-FB8-RIPE
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    LeaseWeb website: https://www.leaseweb.com
remarks:    PeeringDB: https://as16265.peeringdb.com
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    LeaseWeb Peering Network.
remarks:    -------------------------------------------------
descr:     ---- Public peering ----
import:     from AS-AMS-IX-PEERS action pref=151; accept ANY
export:     to AS-AMS-IX-PEERS announce AS-LEASEWEB
import:     from AS-DECIX-CONNECTED action pref=151; accept AS-DECIX
export:     to AS-DECIX-CONNECTED announce AS-LEASEWEB
import:     from AS-LINX-CONNECTED action pref=151; accept ANY
export:     to AS-LINX-CONNECTED announce AS-LEASEWEB
import:     from AS8545 action pref=151; accept ANY
export:     to AS8545 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS41441 action pref=151; accept ANY
export:     to AS41441 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS6895 action pref=151; accept ANY
export:     to AS6895 announce AS-LEASEWEB
descr:     ---- Private peering imports ----
import:     from AS6774 action pref=151; accept AS-BELBONETOPEERS
export:     to AS6774 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS657 action pref=151; accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS9002 action pref=151; accept AS-RETN
export:     to AS9002 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS13237 action pref=151; accept AS-LAMBDANET
export:     to AS13237 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS20485 action pref=151; accept AS-TTK
export:     to AS20485 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS20562 action pref=151; accept AS-OPENPEERING
export:     to AS20562 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS38930 action pref=151; accept AS-FIBERRING
export:     to AS38930 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS35415 action pref=151; accept AS-WZ-EU
export:     to AS35415 announce AS-LEASEWEB
import:     from AS6777 accept ANY AND NOT <^[AS3267]>
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:3267 }; announce AS-LEASEWEB
import:     from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
export:     to AS61955 announce AS-LEASEWEB
remarks:    -------------------------------------------------
remarks:    localpref table
remarks:    200 Customer route
remarks:    150 Peer route
remarks:    100 Transit route
remarks:    -------------------------------------------------
admin-c:    LSW1-RIPE
tech-c:     LSW1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FBX-MNT
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-ROUTEPRIO-FROM-AS16265
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS16265
created:    2002-09-09T11:23:24Z
last-modified: 2021-03-31T08:51:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FB8-RIPE
org-name:    LeaseWeb Network B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Postbus 23136
address:    1100DP
address:    Amsterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31 20 4860500
fax-no:     +31 20 4889458
abuse-c:    AR16174-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    FBX-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     FBX-MNT
admin-c:    FBX1-RIPE
created:    2005-11-03T06:11:21Z
last-modified: 2020-12-16T13:19:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     RIP Mean
address:    P.O. Box 93054
address:    1090BB AMSTERDAM
address:    Netherlands
phone:     +31 20 3162880
fax-no:     +31 20 3162890
nic-hdl:    LSW1-RIPE
mnt-by:     LEASEWEB-NL-MNT
created:    2005-06-07T14:36:03Z
last-modified: 2017-10-30T21:46:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]