| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.90.108.129 (lg) / ec2-3-90-108-129.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35a:6c81::35a:6c81 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  csis AS16244

as-block:    AS16215 - AS16283
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16244
as-name:    csis
org:      ORG-CSGA3-RIPE
import:     from AS59469 accept ANY
export:     to AS59469 announce AS16244
import:     from AS12617 accept ANY
export:     to AS12617 announce AS16244
admin-c:    DA6338-RIPE
tech-c:     DA6338-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     dk-csis-1-mnt
created:    2015-08-21T12:41:08Z
last-modified: 2018-09-04T11:38:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CSGA3-RIPE
org-name:    CSIS SECURITY GROUP A/S
org-type:    LIR
address:    Vestergade 2A, 3.
address:    1456
address:    Copenhagen
address:    DENMARK
admin-c:    DA6338-RIPE
tech-c:     DA6338-RIPE
abuse-c:    AR33222-RIPE
mnt-ref:    dk-csis-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     dk-csis-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-08-17T07:36:31Z
last-modified: 2017-03-09T09:38:43Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +45 25 24 23 35

person:     Daniel Akulenok
address:    Vestergade 2A, 3.
address:    1456
address:    Copenhagen
address:    DENMARK
phone:     +45 25 24 23 35
nic-hdl:    DA6338-RIPE
mnt-by:     dk-csis-1-mnt
created:    2015-08-17T07:36:29Z
last-modified: 2015-08-17T07:36:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]