| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PRIMETEL AS16229

as-block:    AS16215 - AS16283
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16229
as-name:    PRIMETEL
descr:     Telecommunications Company
descr:     Contact: noc@prime-tel.com
org:      ORG-FSL1-RIPE
import:     from AS13033 accept ANY
import:     from AS8544 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3268 accept AS3268
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS5425 accept AS5425
import:     from AS5504 accept AS5504 AS15666 AS29364 AS39935
import:     from AS6866 accept AS6866 AS24655 AS15666 AS39935
import:     from AS15805 accept AS15805 AS35432
import:     from AS24762 accept AS24762 AS8631 AS38922 AS41212 AS39406 AS34485 AS35774
import:     from AS25425 accept AS25425
import:     from AS30916 accept AS30916 AS24672
import:     from AS35432 accept AS35432
import:     from AS38058 accept AS38058
import:     from AS702 accept ANY
import:     from AS47471 accept AS47471
import:     from AS33904 accept ANY
import:     from AS47760 accept ANY
import:     from AS35358 accept AS35358
import:     from AS41920 accept ANY
import:     from AS35660 accept AS35660
import:     from AS197785 accept AS197785
import:     from AS49338 accept AS49338
export:     to AS13033 announce ANY
export:     to AS8544 announce AS-THUNDER
export:     to AS174 announce AS-THUNDER
export:     to AS3268 announce AS-THUNDER
export:     to AS3356 announce AS-THUNDER
export:     to AS5425 announce AS-THUNDER
export:     to AS5504 announce ANY
export:     to AS6866 announce AS-THUNDER
export:     to AS15805 announce AS-THUNDER
export:     to AS21357 announce AS-THUNDER
export:     to AS24762 announce AS-THUNDER
export:     to AS25425 announce AS-THUNDER
export:     to AS30916 announce AS-THUNDER
export:     to AS35432 announce ANY
export:     to AS38058 announce ANY
export:     to AS702 announce AS-THUNDER
export:     to AS47471 announce ANY
export:     to AS33904 announce ANY
export:     to AS47760 announce ANY
export:     to AS35358 announce ANY
export:     to AS41920 announce ANY
export:     to AS35660 announce ANY
export:     to AS197785 announce ANY
export:     to AS49338 announce ANY
admin-c:    TWXR100-RIPE
tech-c:     TWXR100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     THUNDERNET-MNT
created:    2002-02-06T10:22:21Z
last-modified: 2021-07-23T15:37:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSL1-RIPE
org-name:    Primetel PLC
country:    CY
org-type:    LIR
address:    141 Omonia Avenue
address:    3045
address:    Limassol
address:    CYPRUS
phone:     +357 25 867000
fax-no:     +357 25 568131
admin-c:    TWXR100-RIPE
admin-c:    IV200-RIPE
abuse-c:    AR14379-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    THUNDERNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     THUNDERNET-MNT
created:    2004-04-17T11:03:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PRIMETEL RIPE ADMIN
abuse-mailbox: abuse@prime-tel.net
address:    PrimeTel PLC
address:    The Maritime Centre
address:    141 Omonia Avenue
address:    P.O.Box 51490
address:    Limassol 3506
address:    Cyprus
phone:     +357 25 867070
admin-c:    IV200-RIPE
admin-c:    RZ18-RIPE
tech-c:     IV200-RIPE
tech-c:     RZ18-RIPE
mnt-by:     THUNDERNET-MNT
nic-hdl:    TWXR100-RIPE
created:    2005-10-03T11:38:19Z
last-modified: 2017-10-05T11:57:12Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    PrimeTel RIPE role
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]