| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-IACD AS16218

as-block:    AS16215 - AS16283
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16218
as-name:    ASN-IACD
descr:     IACD Autonomous System
descr:     Hoeherweg 270
descr:     Duesseldorf, Germany
remarks:
import:     from AS174  accept ANY
export:     to  AS174  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS20676 accept ANY
export:     to  AS20676 announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS24785 accept ANY
export:     to  AS24785 announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS31371 accept AS-FREE
export:     to  AS31371 announce ANY
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174  accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS174  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20676 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20676 announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24785 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24785 announce AS-IACD-V6
remarks:
remarks:    -------- ECIX Duesseldorf --------
remarks:
import:     from AS42   accept AS-PCH
export:     to  AS42   announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS3856  accept AS-PCH
export:     to  AS3856  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS6939  accept AS-HURRICANE
export:     to  AS6939  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS9033  accept AS-ECIX-DUS
export:     to  AS9033  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS12759 accept AS-SOCO
export:     to  AS12759 announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to  AS13335 announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
export:     to  AS20562 announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940 announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
export:     to  AS41692 announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS58057 accept AS-SBAG
export:     to  AS58057 announce AS-IACD
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42   accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42   announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856  accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3856  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939  accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033  accept AS-ECIX-DUS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9033  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12759 accept AS-SOCO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12759 announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13335 announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20562 announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940 announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS41692 announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58057 accept AS-SBAG
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS58057 announce AS-IACD-V6
remarks:
remarks:    -------- ECIX Frankfurt --------
remarks:
import:     from AS714  accept AS-APPLE
export:     to  AS714  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS9033  accept AS-ECIX-FRA
export:     to  AS9033  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS25394  accept AS-MK-NETZDIENSTE
export:     to  AS25394  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS37100  accept AS-SET-SEACOM
export:     to  AS37100  announce AS-IACD
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714  accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS714  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033  accept AS-ECIX-FRA
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9033  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25394  accept AS-MK-NETZDIENSTE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25394  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37100  accept AS-SET-SEACOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS37100  announce AS-IACD-V6
remarks:
remarks:    -------- NL-IX --------
remarks:
import:     from AS34307  accept ANY
export:     to  AS34307  announce AS-IACD
remarks:
import:     from AS6939  accept AS-HURRICANE
export:     to  AS6939  announce AS-IACD
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34307  accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34307  announce AS-IACD-V6
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939  accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6939  announce AS-IACD-V6
remarks:
org:      ORG-IACD1-RIPE
admin-c:    IACD1-RIPE
tech-c:     IACD2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IACD-MNT
created:    2002-09-04T10:18:20Z
last-modified: 2022-08-04T07:05:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-IACD1-RIPE
org-name:    Ingo Assion trading as "Internet Access Center Duesseldorf"
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Hoeherweg 270
address:    40231
address:    Duesseldorf
address:    GERMANY
phone:     +49 211 7792800
fax-no:     +49 211 77928028
admin-c:    AK20052-RIPE
admin-c:    IA151-RIPE
admin-c:    MR904-RIPE
mnt-ref:    IACD-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IACD-MNT
abuse-c:    IAC15-RIPE
created:    2004-04-17T11:08:12Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IACD Hostmaster
address:    Internet Access Center Duesseldorf
address:    Hoeherweg 270
address:    D-40231 Duesseldorf
address:    Germany
phone:     +49 211 779280 0
fax-no:     +49 211 779280 29
remarks:    please report spam/abuse only to
abuse-mailbox: abuse@iacd.net
remarks:    reports to other addresses will
remarks:    not be processed
admin-c:    MR904-RIPE
tech-c:     IA151-RIPE
tech-c:     MR904-RIPE
tech-c:     AK20052-RIPE
nic-hdl:    IACD1-RIPE
mnt-by:     IACD-MNT
created:    2002-09-05T16:37:41Z
last-modified: 2005-05-04T13:57:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IACD NOC
address:    Network Operating Center
address:    Internet Access Center Duesseldorf
address:    Hoeherweg 270
address:    D-40231 Duesseldorf
address:    Germany
phone:     +49 211 779280 0
fax-no:     +49 211 779280 29
admin-c:    MR904-RIPE
tech-c:     IA151-RIPE
tech-c:     MR904-RIPE
tech-c:     AK20052-RIPE
nic-hdl:    IACD2-RIPE
mnt-by:     IACD-MNT
created:    2004-11-30T09:33:02Z
last-modified: 2004-11-30T09:33:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]