| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.92.49 (lg) / ec2-44-192-92-49.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:5c31::2cc0:5c31 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AGRAMBROKERI AS16163

as-block:    AS16059 - AS16213
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16163
as-name:    AGRAMBROKERI
org:      ORG-AA690-RIPE
import:     from AS15994 accept ANY
export:     to AS15994 announce AS16163
import:     from AS34362 accept ANY
export:     to AS34362 announce AS16163
admin-c:    NU193-RIPE
tech-c:     NU193-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     METRONET
mnt-by:     AS12810-MNT
created:    2011-04-26T07:18:02Z
last-modified: 2022-03-23T09:55:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-VGd1-RIPE

organisation:  ORG-AA690-RIPE
org-name:    Agram Brokeri d.d.
country:    HR
descr:     Agram Brokeri d.d.
org-type:    OTHER
address:    Agram Brokeri d.d.
address:    Ulica grada Vukovara 74
address:    HR-10000, Zagreb
address:    Croatia
phone:     +385 91 9114326
abuse-c:    AR21625-RIPE
admin-c:    NU193-RIPE
tech-c:     NU193-RIPE
mnt-ref:    METRONET
mnt-by:     METRONET
created:    2011-04-21T10:23:40Z
last-modified: 2022-12-01T16:13:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Nino Udovicic
address:    Agram Brokeri d.d.
address:    Ulica grada Vukovara 74
address:    10000 Zagreb
address:    Croatia
phone:     +385 91 9114326
nic-hdl:    NU193-RIPE
mnt-by:     METRONET
created:    2011-04-21T10:17:24Z
last-modified: 2011-04-21T10:17:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]