| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS16081 AS16081

as-block:    AS16059 - AS16213
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16081
as-name:    AS16081
org:      ORG-IBMA1-RIPE
descr:     Obere Donaustr. 95
descr:     A-1020 Vienna
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8447 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8220 announce AS16801
export:     to AS8447 announce AS16801
admin-c:    MK7373-RIPE
tech-c:     MK7373-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS16081-MNT
mnt-by:     AS8447-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-01-11T10:12:51Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TAA1-RIPE

organisation:  ORG-IBMA1-RIPE
org-name:    IBM Osterreich Internationale Buromaschinen Gesellschaft m.b.H.
org-type:    other
address:    1020 Vienna
address:    Obere Donaustr. 95
address:    Austria
mnt-ref:    AS16081-MNT
mnt-by:     AS16081-MNT
abuse-c:    HIA19-RIPE
created:    2007-05-21T07:38:44Z
last-modified: 2021-07-20T07:52:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Krueckel
address:    Wienerbergstrae 11-12a, 1100 Wien, Austria
phone:     +43.664.88466287
mnt-by:     AS16081-MNT
nic-hdl:    MK7373-RIPE
created:    2008-02-18T12:12:54Z
last-modified: 2012-08-22T13:55:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]