| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SMILE-OUTSOURCING-LYON AS16073

as-block:    AS16059 - AS16213
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16073
as-name:    SMILE-OUTSOURCING-LYON
org:      ORG-SS283-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams
remarks:    ------------------------------------------------------
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS29075 accept ANY
import:     from AS30781 accept ANY
import:     from AS198435 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-SMILE-OSS
export:     to AS29075 announce AS-SMILE-OSS
export:     to AS30781 announce AS-SMILE-OSS
export:     to AS198435 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Peering LyonIX
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    - Lyonix Routes Servers
import:     from AS43100 77.95.71.5 at 77.95.71.10 accept AS43100:AS-MEMBERS
export:     to AS43100 77.95.71.5 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
import:     from AS43100 77.95.71.9 at 77.95.71.10 accept AS43100:AS-MEMBERS
export:     to AS43100 77.95.71.9 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - WOODYNET
import:     from AS42 77.95.71.118 at 77.95.71.10 accept AS-PCH
export:     to AS42 77.95.71.118 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - RENATER
import:     from AS2200 77.95.71.17 at 77.95.71.10 accept AS-RENATER
export:     to AS2200 77.95.71.17 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - AFNIC
import:     from AS2484 77.95.71.34 at 77.95.71.10 accept AS-AFNIC
export:     to AS2484 77.95.71.34 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - PCH
import:     from AS3856 77.95.71.119 at 77.95.71.10 accept AS-PCH
export:     to AS3856 77.95.71.119 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - LDCOMNET
import:     from AS15557 77.95.71.13 at 77.95.71.10 accept AS-LDCOMNET
export:     to AS15557 77.95.71.13 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - IP-MAX
import:     from AS25091 77.95.71.80 at 77.95.71.10 accept AS-IPMAX
export:     to AS25091 77.95.71.80 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - JAGUAR
import:     from AS30781 77.95.71.32 at 77.95.71.10 accept AS-JAGUAR
export:     to AS30781 77.95.71.32 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - LASOTEL
import:     from AS39180 77.95.71.12 at 77.95.71.10 accept AS-LASOTEL
export:     to AS39180 77.95.71.12 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - E-LIANCE
import:     from AS41090 77.95.71.70 at 77.95.71.10 accept AS-E-LIANCE
export:     to AS41090 77.95.71.70 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
remarks:    - ADELINOVIUS
import:     from AS43142 77.95.71.11 at 77.95.71.10 accept AS-ADELINOVIUS
export:     to AS43142 77.95.71.11 at 77.95.71.10 announce AS-SMILE-OSS
admin-c:    SE4259-RIPE
tech-c:     SH11530-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-SMILE
created:    2002-09-16T21:46:50Z
last-modified: 2019-03-27T09:32:40Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS283-RIPE
org-name:    Smile SAS
country:    FR
org-type:    LIR
address:    20 rue des Jardins
address:    92600
address:    Asnieres-sur-Seine
address:    FRANCE
phone:     +33141401100
fax-no:     +33147572445
mnt-ref:    MNT-SMILE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-SMILE
abuse-c:    SH11530-RIPE
created:    2013-03-06T13:40:14Z
last-modified: 2022-06-15T09:25:59Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    SE4259-RIPE
tech-c:     SH11530-RIPE

role:      Smile Executive
address:    20 rue des Jardins
address:    92600 Asnieres-sur-Seine
address:    FRANCE
abuse-mailbox: hosting-network@smile.fr
org:      ORG-SS283-RIPE
admin-c:    PM16037-RIPE
nic-hdl:    SE4259-RIPE
mnt-by:     MNT-SMILE
created:    2016-04-19T09:00:09Z
last-modified: 2018-04-09T08:54:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Smile OPS NOC
address:    20 rue des Jardins
address:    92600 Asnieres-sur-Seine
address:    FRANCE
abuse-mailbox: hosting-network@smile.fr
org:      ORG-SS283-RIPE
admin-c:    PM16037-RIPE
tech-c:     PM16037-RIPE
tech-c:     RH10143-RIPE
tech-c:     ML22080-RIPE
nic-hdl:    SH11530-RIPE
mnt-by:     MNT-SMILE
created:    2013-03-11T17:29:55Z
last-modified: 2020-02-24T10:46:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]