| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  YAR-TT-AS AS16047

as-block:    AS15965 - AS16057
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16047
as-name:    YAR-TT-AS
org:      ORG-CY2-RIPE
import:     from AS21191 action pref=200; accept ANY
export:     to AS21191 announce AS-YAR-TT
import:     from AS12389 action pref=200; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-YAR-TT
import:     from AS52118 action pref=200; accept AS52118
export:     to AS52118 announce any
admin-c:    YNO3-RIPE
tech-c:     YNO3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-YAR-TT
created:    2012-01-27T09:42:10Z
last-modified: 2020-07-31T06:55:05Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CY2-RIPE
org-name:    Limited Liability Company YarTranzitTelecom
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Pobedi 16b
address:    150003
address:    Yaroslavl
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74852733577
fax-no:     +74852732627
admin-c:    DK3408-RIPE
tech-c:     DK3408-RIPE
abuse-c:    AB27575-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-YAR-TT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-YAR-TT
created:    2011-06-24T10:30:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:27:08Z
source:     RIPE # Filtered

role:      YAR-TT Network Operations
address:    150003 Yaroslavl Pobedi 16b
admin-c:    DK3408-RIPE
tech-c:     DK3408-RIPE
nic-hdl:    YNO3-RIPE
mnt-by:     MNT-YAR-TT
created:    2012-01-26T07:55:23Z
last-modified: 2012-02-02T09:46:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]