| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPORT AS16044

as-block:    AS15965 - AS16057
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16044
as-name:    IPORT
descr:     IPORT LLC
org:      ORG-IA1161-RIPE
import:     from AS12883 accept {0.0.0.0/0}
export:     to AS12883 announce AS-IPORT
import:     from AS48648 accept ANY
export:     to AS48648 announce AS-IPORT
import:     from AS208433 accept {185.181.167.0/24}
export:     to AS208433 announce {0.0.0.0/0}
import:     from AS212438 accept {185.179.213.0/24}
export:     to AS212438 announce {0.0.0.0/0}
admin-c:    KYRP-RIPE
tech-c:     DAVD-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SNK-MNT
created:    2011-05-04T08:26:55Z
last-modified: 2021-04-27T08:41:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-KL211-RIPE

organisation:  ORG-IA1161-RIPE
org-name:    IPORT LLC
org-type:    OTHER
address:    Myru st., 7
address:    Senkivka v., Boryspil district, Kyiv region
address:    UKRAINE
address:    08371
admin-c:    KYRP-RIPE
tech-c:     DAVD-RIPE
abuse-c:    AR21581-RIPE
mnt-ref:    SNK-MNT
mnt-by:     SNK-MNT
created:    2013-07-18T04:02:17Z
last-modified: 2020-07-14T10:42:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleh Davydenko
address:    Haharina Yuriia st., 1
address:    Boryspil, Kyiv region
address:    UKRAINE
address:    08300
phone:     +380976060680
nic-hdl:    DAVD-RIPE
mnt-by:     SNK-MNT
created:    2019-10-03T07:38:17Z
last-modified: 2020-07-13T19:25:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oleh Kyrpenko
address:    Myru st., 7
address:    Senkivka v., Boryspil district, Kyiv region
address:    UKRAINE
address:    08371
phone:     +380677031006
nic-hdl:    KYRP-RIPE
mnt-by:     SNK-MNT
created:    2013-09-14T22:55:02Z
last-modified: 2020-07-13T19:29:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]