| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.232.51.240 (lg) / ec2-34-232-51-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e8:33f0::22e8:33f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TETRAPAK-AS AS16037

as-block:    AS15965 - AS16057
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16037
as-name:    TETRAPAK-AS
org:      ORG-ATP4-RIPE
import:     from AS8434 accept any
export:     to AS8434 announce AS16037
import:     from AS1299 accept any
export:     to AS1299 announce AS16037
admin-c:    MH8983-RIPE
tech-c:     MH8983-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TETRA-PAK-MNT
mnt-by:     TE3003-MNT
created:    2007-12-03T08:58:39Z
last-modified: 2018-09-04T10:28:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ATP4-RIPE
org-name:    AB Tetra Pak
org-type:    LIR
address:    Ruben Rausings gata
address:    22186
address:    Lund
address:    SWEDEN
abuse-c:    AR17233-RIPE
mnt-ref:    TETRA-PAK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TETRA-PAK-MNT
created:    2011-08-15T08:49:27Z
last-modified: 2017-04-21T13:52:53Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +4646362425
fax-no:     +4646128932

person:     Mats Hartwig
address:    AB Tetra Pak
address:    Ruben Rausings gata
address:    22186 Lund
address:    Sweden
phone:     +46 46 362425
nic-hdl:    MH8983-RIPE
mnt-by:     MH40097-MNT
created:    2011-06-27T11:01:37Z
last-modified: 2013-02-18T11:48:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]