| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.117.130 (lg) / ec2-3-238-117-130.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:7582::3ee:7582 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CIB-AS AS16015

as-block:    AS15965 - AS16057
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:26Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:26Z
source:     RIPE


aut-num:    AS16015
as-name:    CIB-AS
org:      ORG-CBZ1-RIPE
import:     from AS12301 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5483 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8990 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12301 announce AS16015
export:     to AS5483 announce AS16015
export:     to AS8990 announce AS16015
admin-c:    VINC1-RIPE
tech-c:     VINO2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-11-16T17:56:33Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DC2-RIPE

organisation:  ORG-CBZ1-RIPE
org-name:    CIB Bank Zrt.
country:    HU
org-type:    OTHER
address:    Medve u 4-14.
address:    1027 Budapest
address:    HUNGARY
abuse-c:    AC32828-RIPE
mnt-ref:    AS12301-MNT
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2013-05-06T14:39:14Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INVITECH IP NETWORK COORDINATION CENTER
address:    Invitech ICT Services Kft.
address:    H-2040 Budaors
address:    Edison utca 4.
tech-c:     VINO2-RIPE
nic-hdl:    VINC1-RIPE
abuse-mailbox: invitechabuse@invitech.hu
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2002-05-22T10:19:38Z
last-modified: 2020-12-22T09:40:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      INVITECH IP NETWORK OPERATION
address:    Invitech ICT Services Kft.
address:    H-2040 Budaors
address:    Edison utca 4.
admin-c:    VINC1-RIPE
tech-c:     JS6489-RIPE
tech-c:     GOME2-RIPE
tech-c:     AO2333-RIPE
nic-hdl:    VINO2-RIPE
abuse-mailbox: invitechabuse@invitech.hu
mnt-by:     AS12301-MNT
created:    2001-12-12T11:17:58Z
last-modified: 2022-05-06T09:09:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]