| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLOBALACCESS AS15960

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15960
org:      ORG-GAIS1-RIPE
as-name:    GLOBALACCESS
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    TRANSIT UPLINKS
remarks:
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3320 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3320 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3356 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    PEERINGS
remarks:
import:     from AS6695 accept AS-DECIX
export:     to AS6695 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6695 accept AS-DECIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6695 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 accept AS6939
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS6939
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
import:     from AS12312 accept AS-ECOTEL
export:     to AS12312 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12312 accept AS-ECOTEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12312 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
import:     from AS14340 accept AS14340
export:     to AS14340 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14340 accept AS14340
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14340 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14340 accept AS14340
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14340 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
import:     from AS41692 accept AS41692
export:     to AS41692 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41692 accept AS41692
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41692 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 accept AS41692
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
import:     from AS47228 accept AS-DECIX-MUC
export:     to AS47228 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47228 accept AS-DECIX-MUC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47228 announce AS-GLOBALACCESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47228 accept AS-DECIX-MUC-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47228 announce AS-GLOBALACCESS
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    CUSTOMERS
remarks:
import:     from AS61969 accept AS61969
export:     to AS61969 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61969 accept AS61969
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61969 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61969 accept AS61969
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61969 announce ANY
remarks:
import:     from AS199294 accept AS199294
export:     to AS199294 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS199294 accept AS199294
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS199294 announce ANY
remarks:
import:     from AS201764 accept AS201764
export:     to AS201764 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS201764 accept AS201764
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS201764 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201764 accept AS201764
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201764 announce ANY
remarks:
import:     from AS204110 accept AS204110
export:     to AS204110 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS204110 accept AS204110
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS204110 announce ANY
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:
remarks:    INFORMATION & CONTACTS
remarks:
remarks:    Peering Information: .............. http://as15960.peeringdb.com
remarks:
remarks:    Peering Contact: ............................. peering@global.de
remarks:    Network Operations Center: ....................... noc@global.de
remarks:    Abuse Contact: ................................. abuse@global.de
remarks:
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    GAHM-RIPE
tech-c:     GAHM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GLOBALS-MNT
created:    2002-01-30T10:22:11Z
last-modified: 2019-08-19T07:54:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GAIS1-RIPE
org-name:    Global Access Internet Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Wamslerstr. 8
address:    81829
address:    Muenchen
address:    GERMANY
phone:     +49 89 924020
fax-no:     +49 89 92402150
admin-c:    GATB-RIPE
admin-c:    GAKF-RIPE
admin-c:    GAMK-RIPE
mnt-ref:    GLOBALS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GLOBALS-MNT
abuse-c:    GAAB-RIPE
created:    2004-04-17T11:07:38Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Global Access Hostmaster
address:    Global Access Internet Services GmbH
address:    Wamslerstr. 8
address:    81829 Muenchen
address:    Germany
phone:     +49-89-92402-0
fax-no:     +49-89-92402-150
nic-hdl:    GAHM-RIPE
mnt-by:     GLOBALS-MNT
created:    2009-11-03T20:58:58Z
last-modified: 2013-06-18T21:53:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]