| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.228.10.34 (lg) / ec2-3-228-10-34.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e4:a22::3e4:a22 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TGS-INT-NETWORK AS15932

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15932
org:      ORG-TGSA1-RIPE
as-name:    TGS-INT-NETWORK
descr:     OSLO, NORWAY
import:     from AS2119 action pref=100; accept ANY
import:     from AS49222 action pref=100; accept AS49222
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS4818 action pref=100; accept AS4818
import:     from AS10089 action pref=100; accept AS10089
import:     from AS10089 action pref=100; accept AS24378
import:     from AS133385 action pref=100; accept AS133385
import:     from AS133385 action pref=100; accept AS133385:AS-CUSTOMERS
import:     from AS15169 action pref=100; accept AS-GOOGLE
import:     from AS32934 action pref=100; accept AS-FACEBOOK
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2119 announce AS15932
export:     to AS2119 announce AS-TGW
export:     to AS3356 announce AS-TGW
export:     to AS49222 announce ANY
export:     to AS4818 announce ANY
export:     to AS10089 announce ANY
export:     to AS133385 announce ANY
export:     to AS15169 announce AS-TGW
export:     to AS32934 announce AS-TGW
export:     to AS6453 announce AS-TGW
export:     to AS1299 announce AS-TGW
export:     to AS174 announce AS-TGW
admin-c:    TT2815-RIPE
tech-c:     TT2815-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TGS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-07-16T11:04:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TGSA1-RIPE
org-name:    Telenor Global Services AS
org-type:    LIR
address:    Snaroyveien 30
address:    N-1331
address:    Fornebu
address:    NORWAY
phone:     +47 91 39 93 52
fax-no:     +47 67 89 43 07
abuse-c:    AR16367-RIPE
admin-c:    RC16393-RIPE
admin-c:    TT2815-RIPE
mnt-ref:    TGS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TGS-MNT
created:    2004-04-17T11:46:07Z
last-modified: 2016-09-23T08:07:23Z
source:     RIPE # Filtered
tech-c:     TT2815-RIPE

person:     Torgeir Troite
address:    Telenor Global Services AS
address:    Snaroyveien 30
address:    N-1331 Fornebu, Norway
phone:     +4791399352
nic-hdl:    TT2815-RIPE
mnt-by:     TGS-MNT
created:    2010-10-04T11:46:55Z
last-modified: 2010-11-18T14:51:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]