| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.62.144 (lg) / ec2-3-238-62-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:3e90::3ee:3e90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BORUSANTELEKOM-AS AS15924

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15924
as-name:    BORUSANTELEKOM-AS
import:     from AS9121 action pref=120; accept ANY
import:     from AS31704 action pref=140; accept AS31704
import:     from AS33830 action pref=140; accept AS33830
import:     from AS33858 action pref=140; accept AS33858
import:     from AS33910 action pref=140; accept AS33910
import:     from AS34117 action pref=140; accept AS34117
import:     from AS34162 action pref=140; accept AS34162
import:     from AS34403 action pref=140; accept AS34403
import:     from AS34818 action pref=140; accept AS34818
import:     from AS60083 action pref=140; accept AS60083
import:     from AS209275 action pref=140; accept AS209275
import:     from AS34987 action pref=140; accept AS34987
import:     from AS60093 action pref=140; accept AS60093
import:     from AS208799 action pref=140; accept AS208799
import:     from AS35079 action pref=140; accept AS35079
import:     from AS51559 action pref=140; accept AS51559
import:     from AS35331 action pref=140; accept AS35331
import:     from AS62369 action pref=140; accept AS62369
import:     from AS35455 action pref=140; accept AS35455
import:     from AS35547 action pref=140; accept AS35547
import:     from AS39192 action pref=140; accept AS39192
import:     from AS24667 action pref=140; accept AS24667
import:     from AS39328 action pref=140; accept AS39328
import:     from AS39565 action pref=140; accept AS39565
import:     from AS28746 action pref=140; accept AS28746
import:     from AS39623 action pref=140; accept AS39623
import:     from AS47952 action pref=140; accept AS47952
import:     from AS41525 action pref=140; accept AS41525
import:     from AS47524 action pref=140; accept AS47524
import:     from AS42133 action pref=140; accept AS42133
import:     from AS42348 action pref=140; accept AS42348
import:     from AS42724 action pref=140; accept AS42724
import:     from AS199812 action pref=140; accept AS199812
import:     from AS47185 action pref=140; accept AS47185
import:     from AS209727 action pref=140; accept AS209727
import:     from AS43276 action pref=140; accept AS43276
import:     from AS202444 action pref=140; accept AS202444
import:     from AS43352 action pref=140; accept AS43352
import:     from AS60607 action pref=140; accept AS60607
import:     from AS43642 action pref=140; accept AS43642
import:     from AS208821 action pref=140; accept AS208821
import:     from AS39095 action pref=140; accept AS39095
import:     from AS43856 action pref=140; accept AS43856
import:     from AS209441 action pref=140; accept AS209441
import:     from AS201079 action pref=140; accept AS201079
import:     from AS204209 action pref=140; accept AS204209
import:     from AS209380 action pref=140; accept AS209380
import:     from AS44554 action pref=140; accept AS44554
import:     from AS44713 action pref=140; accept AS44713
import:     from AS50146 action pref=140; accept AS50146
import:     from AS51585 action pref=140; accept AS51585
import:     from AS209189 action pref=140; accept AS209189
import:     from AS60096 action pref=140; accept AS60096
import:     from AS62077 action pref=140; accept AS62077
import:     from AS8831 action pref=140; accept AS8831
import:     from AS61347 action pref=140; accept AS61347
import:     from AS44028 action pref=140; accept ANY
import:     from AS197912 action pref=120; accept ANY
import:     from AS8928 action pref=120; accept ANY
import:     from AS6762 action pref=120; accept ANY
import:     from AS1273 action pref=120; accept ANY
import:     from AS25145 action pref=150; accept ANY
import:     from AS25157 action pref=100; accept ANY
import:     from AS201520 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8517 action pref=140; accept AS-ULAKNET
import:     from AS21595 action pref=140; accept AS21595
import:     from AS16187 action pref=140; accept AS16187
import:     from AS210289 action pref=140; accept AS210289
import:     from AS58339 action pref=140; accept ANY
import:     from AS3918 action pref=140; accept ANY
import:     from AS39298 action pref=140; accept ANY
import:     from AS61135 action pref=140; accept ANY
import:     from AS209711 action pref=140; accept ANY
import:     from AS48895 action pref=140; accept ANY
import:     from AS9000 action pref=140; accept ANY
import:     from AS48456 action pref=140; accept ANY
import:     from AS39841 action pref=140; accept ANY
import:     from AS8685 action pref=140; accept AS8685
import:     from AS42055 action pref=140; accept AS42055
import:     from AS15897 action pref=140; accept AS15897
import:     from AS12840 action pref=140; accept AS12840
import:     from AS48644 action pref=140; accept ANY
import:     from AS12987 action pref=140; accept AS12987
import:     from AS26121 action pref=140; accept AS26121
import:     from AS6822 action pref=140; accept AS6822
import:     from AS203606 action pref=140; accept AS203606
import:     from AS208425 action pref=140; accept AS208425
import:     from AS204348 action pref=140; accept AS204348
import:     from AS9021 action pref=140; accept AS9021
import:     from AS12903 action pref=140; accept AS12903
import:     from AS43260 action pref=140; accept AS43260
import:     from AS34984 action pref=140; accept AS34984
import:     from AS13138 action pref=140; accept AS13138
import:     from AS8386 action pref=140; accept AS8386
import:     from AS8505 action pref=140; accept AS8505
import:     from AS33830 action pref=140; accept AS33830
import:     from AS12296 action pref=140; accept AS12296
import:     from AS13263 action pref=140; accept AS13263
import:     from AS8707 action pref=140; accept AS8707
import:     from AS16092 action pref=140; accept AS16092
import:     from AS24754 action pref=140; accept AS24754
import:     from AS24782 action pref=140; accept AS24782
import:     from AS9074 action pref=140; accept AS9074
import:     from AS43331 action pref=140; accept AS43331
import:     from AS205782 action pref=140; accept AS205782
import:     from AS206409 action pref=140; accept AS206409
import:     from AS24944 action pref=140; accept AS24944
import:     from AS206959 action pref=140; accept ANY
import:     from AS12908 action pref=140; accept AS12908
import:     from AS197328 action pref=140; accept AS197328
import:     from AS12777 action pref=140; accept AS12908
import:     from AS43322 action pref=140; accept AS43322
import:     from AS51174 action pref=140; accept AS51174
import:     from AS206163 action pref=140; accept AS206163
import:     from AS60721 action pref=140; accept AS60721
import:     from AS12873 action pref=140; accept AS12873
import:     from AS15819 action pref=140; accept AS15819
import:     from AS16069 action pref=140; accept AS16069
import:     from AS12981 action pref=140; accept ANY
import:     from AS49177 action pref=140; accept ANY
import:     from AS12891 action pref=140; accept ANY
import:     from AS47294 action pref=140; accept ANY
import:     from AS48737 action pref=140; accept ANY
import:     from AS205893 action pref=140; accept ANY
import:     from AS201160 action pref=140; accept ANY
import:     from AS41296 action pref=140; accept ANY
import:     from AS206806 action pref=140; accept ANY
import:     from AS42584 action pref=140; accept ANY
import:     from AS57914 action pref=140; accept ANY
import:     from AS47387 action pref=140; accept ANY
import:     from AS57886 action pref=140; accept ANY
import:     from AS207429 action pref=140; accept ANY
import:     from AS47436 action pref=140; accept ANY
import:     from AS202494 action pref=140; accept ANY
import:     from AS44565 action pref=140; accept ANY
import:     from AS202894 action pref=140; accept ANY
import:     from AS47276 action pref=140; accept ANY
import:     from AS39427 action pref=140; accept ANY
import:     from AS204529 action pref=140; accept ANY
import:     from AS35185 action pref=140; accept ANY
import:     from AS47134 action pref=140; accept ANY
import:     from AS48425 action pref=140; accept ANY
import:     from AS44261 action pref=140; accept ANY
import:     from AS41077 action pref=140; accept ANY
import:     from AS50264 action pref=140; accept ANY
import:     from AS48319 action pref=140; accept ANY
import:     from AS39253 action pref=140; accept ANY
import:     from AS43231 action pref=140; accept ANY
import:     from AS31085 action pref=140; accept ANY
import:     from AS201021 action pref=140; accept ANY
import:     from AS49305 action pref=140; accept ANY
import:     from AS49563 action pref=140; accept ANY
import:     from AS29334 action pref=140; accept ANY
import:     from AS41374 action pref=140; accept ANY
import:     from AS25594 action pref=140; accept ANY
import:     from AS29399 action pref=140; accept ANY
import:     from AS42321 action pref=140; accept ANY
import:     from AS51361 action pref=140; accept ANY
import:     from AS8947 action pref=140; accept ANY
import:     from AS47123 action pref=140; accept ANY
import:     from AS39562 action pref=140; accept ANY
import:     from AS44645 action pref=140; accept ANY
import:     from AS15464 action pref=140; accept ANY
import:     from AS56582 action pref=140; accept ANY
import:     from AS2600 action pref=140; accept ANY
import:     from AS56998 action pref=140; accept ANY
import:     from AS57053 action pref=140; accept ANY
import:     from AS206556 action pref=140; accept ANY
import:     from AS49861 action pref=140; accept ANY
import:     from AS197894 action pref=140; accept ANY
import:     from AS41933 action pref=140; accept ANY
import:     from AS43417 action pref=140; accept AS43417
import:     from AS38920 action pref=140; accept AS38920
import:     from AS29189 action pref=140; accept ANY
import:     from AS202048 action pref=140; accept ANY
import:     from AS8869 action pref=140; accept ANY
import:     from AS31645 action pref=160; accept ANY
import:     from AS58156 action pref=160; accept ANY
import:     from AS57152 action pref=140; accept ANY
import:     from AS35080 action pref=160; accept ANY
import:     from AS61148 action pref=160; accept ANY
import:     from AS199333 action pref=160; accept ANY
import:     from AS42421 action pref=160; accept ANY
import:     from AS34684 action pref=160; accept ANY
import:     from AS58203 action pref=160; accept ANY
import:     from AS201160 action pref=160; accept ANY
import:     from AS202588 action pref=160; accept ANY
import:     from AS25323 action pref=100; accept ANY
import:     from AS200571 action pref=100; accept ANY
import:     from AS43356 action pref=100; accept ANY
import:     from AS62211 action pref=100; accept ANY
import:     from AS197654 action pref=100; accept ANY
import:     from AS42176 action pref=100; accept ANY
import:     from AS199484 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29434 action pref=100; accept ANY
import:     from AS50875 action pref=140; accept ANY
import:     from AS44637 action pref=100; accept ANY
import:     from AS44274 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51206 action pref=140; accept ANY
import:     from AS52093 action pref=140; accept ANY
import:     from AS49672 action pref=140; accept ANY
import:     from AS200684 action pref=140; accept ANY
import:     from AS26380 action pref=140; accept ANY
import:     from AS60146 action pref=140; accept ANY
import:     from AS29088 action pref=140; accept ANY
import:     from AS202557 action pref=140; accept ANY
import:     from AS9215 action pref=140; accept ANY
import:     from AS12861 action pref=140; accept ANY
import:     from AS12729 action pref=140; accept ANY
import:     from AS44028 action pref=140; accept ANY
import:     from AS34593 action pref=140; accept ANY
import:     from AS28967 action pref=140; accept ANY
import:     from AS202130 action pref=140; accept ANY
import:     from AS201863 action pref=140; accept ANY
import:     from AS201336 action pref=140; accept ANY
import:     from AS29262 action pref=140; accept ANY
import:     from AS199515 action pref=140; accept AS199515
import:     from AS201713 action pref=140; accept AS201713
import:     from AS51021 action pref=140; accept AS51021
import:     from AS21154 action pref=140; accept AS21154
import:     from AS205877 action pref=140; accept AS205877
import:     from AS28781 action pref=140; accept AS28781
import:     from AS28844 action pref=140; accept AS28844
import:     from AS28845 action pref=140; accept AS28845
import:     from AS29060 action pref=140; accept AS29060
import:     from AS29431 action pref=140; accept AS29431
import:     from AS29539 action pref=140; accept AS29539
import:     from AS29635 action pref=140; accept AS29635
import:     from AS30734 action pref=140; accept AS30734
import:     from AS30840 action pref=140; accept AS30840
import:     from AS31090 action pref=140; accept AS31090
import:     from AS31153 action pref=140; accept AS31153
import:     from AS31232 action pref=140; accept AS31232
import:     from AS31526 action pref=140; accept AS31526
import:     from AS31647 action pref=140; accept AS31647
import:     from AS31654 action pref=140; accept AS31654
import:     from AS206449 action pref=140; accept AS206449
import:     from AS51540 action pref=140; accept AS51540
import:     from AS202536 action pref=140; accept AS202536
import:     from AS204736 action pref=140; accept AS204736
import:     from AS208952 action pref=140; accept AS208952
import:     from AS6823 action pref=140; accept AS6823
import:     from AS213212 action pref=140; accept AS213212
import:     from AS44327 action pref=140; accept ANY
import:     from AS61418 action pref=140; accept ANY
import:     from AS21245 action pref=140; accept AS21245
import:     from AS212684 action pref=140; accept AS212684
export:     to AS21245 announce AS-BTelekom
export:     to AS44327 announce ANY
export:     to AS213212 announce AS-BTelekom
export:     to AS208952 announce ANY
export:     to AS6823 announce ANY
export:     to AS204736 announce ANY
export:     to AS51540 announce ANY
export:     to AS202536 announce AS-BTelekom
export:     to AS29262 announce AS-BTelekom
export:     to AS206449 announce AS-BTelekom
export:     to AS204348 announce AS-BTelekom
export:     to AS31704 announce ANY
export:     to AS33830 announce ANY
export:     to AS212684 announce ANY
export:     to AS33858 announce ANY
export:     to AS33910 announce ANY
export:     to AS34117 announce ANY
export:     to AS34162 announce ANY
export:     to AS34403 announce ANY
export:     to AS39841 announce ANY
export:     to AS34818 announce ANY
export:     to AS34987 announce ANY
export:     to AS35079 announce ANY
export:     to AS35331 announce ANY
export:     to AS28746 announce ANY
export:     to AS35455 announce ANY
export:     to AS35547 announce ANY
export:     to AS207429 announce ANY
export:     to AS39192 announce ANY
export:     to AS39328 announce ANY
export:     to AS39565 announce ANY
export:     to AS39623 announce ANY
export:     to AS41525 announce ANY
export:     to AS42133 announce ANY
export:     to AS42348 announce ANY
export:     to AS47185 announce ANY
export:     to AS42724 announce ANY
export:     to AS43276 announce ANY
export:     to AS43352 announce ANY
export:     to AS43642 announce ANY
export:     to AS60607 announce ANY
export:     to AS209275 announce ANY
export:     to AS43856 announce ANY
export:     to AS47952 announce ANY
export:     to AS44554 announce ANY
export:     to AS209711 announce ANY
export:     to AS44713 announce ANY
export:     to AS50146 announce ANY
export:     to AS208799 announce ANY
export:     to AS51585 announce ANY
export:     to AS60096 announce ANY
export:     to AS62077 announce ANY
export:     to AS199812 announce ANY
export:     to AS8831 announce ANY
export:     to AS62369 announce ANY
export:     to AS31153 announce AS-BTelekom
export:     to AS31232 announce AS-BTelekom
export:     to AS31526 announce AS-BTelekom
export:     to AS31647 announce AS-BTelekom
export:     to AS31654 announce AS-BTelekom
export:     to AS30840 announce AS-BTelekom
export:     to AS30734 announce AS-BTelekom
export:     to AS29635 announce AS-BTelekom
export:     to AS29539 announce AS-BTelekom
export:     to AS51021 announce AS-BTelekom
export:     to AS209441 announce AS-BTelekom
export:     to AS24667 announce AS-BTelekom
export:     to AS208425 announce AS-BTelekom
export:     to AS61347 announce AS-BTelekom
export:     to AS210289 announce AS-BTelekom
export:     to AS28844 announce ANY
export:     to AS3918 announce ANY
export:     to AS208821 announce ANY
export:     to AS29431 announce ANY
export:     to AS201079 announce ANY
export:     to AS202494 announce ANY
export:     to AS60083 announce ANY
export:     to AS29060 announce ANY
export:     to AS39095 announce ANY
export:     to AS28845 announce ANY
export:     to AS28781 announce AS-BTelekom
export:     to AS21154 announce AS-BTelekom
export:     to AS209727 announce AS-BTelekom
export:     to AS201713 announce ANY
export:     to AS204209 announce ANY
export:     to AS16187 announce ANY
export:     to AS43331 announce ANY
export:     to AS26121 announce ANY
export:     to AS28967 announce AS-BTelekom
export:     to AS209380 announce AS-BTelekom
export:     to AS44028 announce AS-BTelekom
export:     to AS201336 announce AS-BTelekom
export:     to AS201863 announce AS-BTelekom
export:     to AS202130 announce AS-BTelekom
export:     to AS12729 announce AS-BTelekom
export:     to AS44028 announce AS-BTelekom
export:     to AS12861 announce AS-BTelekom
export:     to AS9121 announce AS-BTelekom
export:     to AS34593 announce AS-BTelekom
export:     to AS58339 announce AS-BTelekom
export:     to AS9215 announce AS-BTelekom
export:     to AS197912 announce AS-BTelekom
export:     to AS8928 announce AS-BTelekom
export:     to AS6762 announce AS-BTelekom
export:     to AS1273 announce AS-BTelekom
export:     to AS49177 announce AS-BTelekom
export:     to AS203606 announce AS-BTelekom
export:     to AS25157 announce AS-BTelekom
export:     to AS25145 announce AS-BTelekom
export:     to AS52093 announce AS-BTelekom
export:     to AS8947 announce AS-BTelekom
export:     to AS8517 announce AS-BTelekom
export:     to AS8685 announce AS-BTelekom
export:     to AS15897 announce AS-BTelekom
export:     to AS12840 announce AS-BTelekom
export:     to AS12987 announce AS-BTelekom
export:     to AS6822 announce AS-BTelekom
export:     to AS48895 announce AS-BTelekom
export:     to AS44565 announce AS-BTelekom
export:     to AS48456 announce AS-BTelekom
export:     to AS13138 announce AS-BTelekom
export:     to AS51559 announce AS-BTelekom
export:     to AS9021 announce AS-BTelekom
export:     to AS209189 announce AS-BTelekom
export:     to AS50264 announce AS-BTelekom
export:     to AS42055 announce AS-BTelekom
export:     to AS9000 announce AS-BTelekom
export:     to AS12891 announce AS-BTelekom
export:     to AS12903 announce AS-BTelekom
export:     to AS205893 announce AS-BTelekom
export:     to AS197328 announce AS-BTelekom
export:     to AS206806 announce AS-BTelekom
export:     to AS49861 announce AS-BTelekom
export:     to AS8386 announce AS-BTelekom
export:     to AS51174 announce AS-BTelekom
export:     to AS34984 announce AS-BTelekom
export:     to AS206959 announce AS-Btelekom
export:     to AS47524 announce AS-Btelekom
export:     to AS57886 announce AS-BTelekom
export:     to AS201520 announce AS-BTelekom
export:     to AS8505 announce AS-BTelekom
export:     to AS49672 announce AS-BTelekom
export:     to AS12296 announce AS-BTelekom
export:     to AS43231 announce AS-BTelekom
export:     to AS13263 announce AS-BTelekom
export:     to AS8707 announce AS-BTelekom
export:     to AS204529 announce AS-BTelekom
export:     to AS48644 announce ANY
export:     to AS202444 announce ANY
export:     to AS39298 announce AS-BTelekom
export:     to AS16092 announce AS-BTelekom
export:     to AS24754 announce AS-BTelekom
export:     to AS24782 announce AS-BTelekom
export:     to AS201160 announce AS-BTelekom
export:     to AS24944 announce AS-BTelekom
export:     to AS43260 announce AS-BTelekom
export:     to AS61135 announce AS-BTelekom
export:     to AS12908 announce AS-BTelekom
export:     to AS12777 announce AS-BTelekom
export:     to AS43322 announce AS-BTelekom
export:     to AS12981 announce AS-BTelekom
export:     to AS205782 announce AS-BTelekom
export:     to AS47294 announce AS-BTelekom
export:     to AS47387 announce AS-BTelekom
export:     to AS42584 announce AS-BTelekom
export:     to AS39427 announce AS-BTelekom
export:     to AS47436 announce AS-BTelekom
export:     to AS47276 announce AS-BTelekom
export:     to AS206163 announce AS-BTelekom
export:     to AS35185 announce AS-BTelekom
export:     to AS60721 announce AS-BTelekom
export:     to AS47134 announce AS-BTelekom
export:     to AS57914 announce AS-BTelekom
export:     to AS206409 announce AS-BTelekom
export:     to AS48425 announce AS-BTelekom
export:     to AS44261 announce AS-BTelekom
export:     to AS41077 announce AS-BTelekom
export:     to AS48319 announce AS-BTelekom
export:     to AS39253 announce AS-BTelekom
export:     to AS31085 announce AS-BTelekom
export:     to AS49305 announce AS-BTelekom
export:     to AS49563 announce AS-BTelekom
export:     to AS29334 announce AS-BTelekom
export:     to AS41374 announce AS-BTelekom
export:     to AS25594 announce AS-BTelekom
export:     to AS29399 announce AS-BTelekom
export:     to AS201021 announce AS-BTelekom
export:     to AS42321 announce AS-BTelekom
export:     to AS51361 announce AS-BTelekom
export:     to AS44645 announce AS-BTelekom
export:     to AS15464 announce AS-BTelekom
export:     to AS56582 announce AS-BTelekom
export:     to AS205877 announce ANY
export:     to AS2600 announce AS-BTelekom
export:     to AS56998 announce AS-BTelekom
export:     to AS57053 announce AS-BTelekom
export:     to AS197894 announce AS-BTelekom
export:     to AS41933 announce AS-BTelekom
export:     to AS47123 announce AS-BTelekom
export:     to AS39562 announce AS-BTelekom
export:     to AS43417 announce AS-BTelekom
export:     to AS38920 announce AS-BTelekom
export:     to AS202588 announce AS-BTelekom
export:     to AS29189 announce AS-Btelekom
export:     to AS202048 announce AS-Btelekom
export:     to AS8869 announce AS-Btelekom
export:     to AS33830 announce AS-Btelekom
export:     to AS31645 announce AS-BTelekom
export:     to AS58156 announce ANY
export:     to AS16069 announce ANY
export:     to AS35080 announce ANY
export:     to AS57152 announce AS-BTelekom
export:     to AS61148 announce ANY
export:     to AS199333 announce ANY
export:     to AS42421 announce ANY
export:     to AS34684 announce ANY
export:     to AS9074 announce ANY
export:     to AS58203 announce ANY
export:     to AS201160 announce ANY
export:     to AS25323 announce AS-BTelekom
export:     to AS200571 announce AS-BTelekom
export:     to AS43356 announce ANY
export:     to AS62211 announce ANY
export:     to AS60093 announce ANY
export:     to AS41296 announce ANY
export:     to AS202894 announce ANY
export:     to AS197654 announce ANY
export:     to AS42176 announce ANY
export:     to AS199484 announce ANY
export:     to AS29434 announce ANY
export:     to AS50875 announce AS-BTelekom
export:     to AS48737 announce AS-BTelekom
export:     to AS44637 announce AS-BTelekom
export:     to AS44274 announce AS-BTelekom
export:     to AS51206 announce AS-BTelekom
export:     to AS29088 announce AS-BTelekom
export:     to AS206556 announce AS-BTelekom
export:     to AS200684 announce AS-BTelekom
export:     to AS202557 announce AS-BTelekom
export:     to AS26380 announce AS-BTelekom
export:     to AS60146 announce AS-BTelekom
export:     to AS21595 announce AS-BTelekom
export:     to AS12873 announce ANY
export:     to AS15819 announce ANY
export:     to AS199515 announce ANY
export:     to AS61418 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8928 accept AS8928
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29399 accept AS29399
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS206163 accept AS206163
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8928 announce AS-BNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29399 announce AS-BNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS206163 announce AS-BNET
org:      ORG-bIHA1-RIPE
admin-c:    BTB10-RIPE
tech-c:     BTB10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-BORUSAN
created:    2002-08-05T13:50:27Z
last-modified: 2020-10-07T06:32:27Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-bIHA1-RIPE
org-name:    VODAFONE NET ILETISIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI
org-type:    LIR
address:    BUYUKDERE CAD. No.251
address:    34398
address:    Maslak / Sisli / Istanbul
address:    TURKEY
phone:     +902123555100
phone:     +90 850 542 0000
fax-no:     +902123470470
admin-c:    SE4047-RIPE
admin-c:    YP419-RIPE
abuse-c:    BTB10-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-BORUSAN
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-BORUSAN
created:    2004-04-17T12:07:12Z
last-modified: 2019-03-27T08:20:40Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Borusan Telekom Backbone Group
address:    Buyukdere Caddesi No:112
address:    34394 Esentepe
address:    Istanbul - TURKEY
phone:     +90 212 355 5151
fax-no:     +90 212 355 5165
admin-c:    YP419-RIPE
admin-c:    SE4047-RIPE
tech-c:     YP419-RIPE
tech-c:     SE4047-RIPE
nic-hdl:    BTB10-RIPE
abuse-mailbox: abuse@vodafone.net.tr
mnt-by:     MNT-BORUSAN
created:    2006-03-08T11:54:46Z
last-modified: 2020-01-30T14:50:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]