| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  FABASOFT-AT-AS AS15910

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15910
as-name:    FABASOFT-AT-AS
org:      ORG-FA192-RIPE
import:     from AS8447 accept ANY
export:     to AS8447 announce AS15910
import:     from AS35369 accept ANY
export:     to AS35369 announce AS15910
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS15910
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35369 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35369 announce AS15910
admin-c:    FH1905-RIPE
tech-c:     FH1905-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     FABASOFT-MNT
mnt-by:     LAGIS-MNT
created:    2005-03-16T14:12:44Z
last-modified: 2018-09-04T10:07:50Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSG1-RIPE

organisation:  ORG-FA192-RIPE
org-name:    Fabasoft AG
org-type:    OTHER
address:    Honauerstrasse 4
address:    4020 Linz
address:    Austria
phone:     +43 732 606162
fax-no:     +43 732 606162 609
admin-c:    FH1905-RIPE
abuse-c:    FH1905-RIPE
mnt-by:     FABASOFT-MNT
mnt-by:     LAGIS-MNT
mnt-ref:    FABASOFT-MNT
mnt-ref:    LAGIS-MNT
created:    2005-03-15T13:27:23Z
last-modified: 2014-02-26T11:46:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Fabasoft Hostmaster
address:    Fabasoft AG
address:    Honauerstrasse 4
address:    4020 Linz
address:    Austria
org:      ORG-FA192-RIPE
admin-c:    HF478-RIPE
admin-c:    CM1964-RIPE
tech-c:     OA2372-RIPE
nic-hdl:    FH1905-RIPE
abuse-mailbox: abuse@fabasoft.com
mnt-by:     FABASOFT-MNT
mnt-by:     LAGIS-MNT
created:    2011-01-18T10:53:16Z
last-modified: 2016-07-21T12:55:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]