| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNSPECIFIED AS15902

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15902
as-name:    UNSPECIFIED
descr:     Autonomous System
org:      ORG-MMG3-RIPE
import:     from AS8907
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS8965
        action pref=200;
        accept ANY
export:     to AS8907
        announce AS15902
export:     to AS8965
        announce AS15902
default:    to AS8907
        action pref=100;
        networks ANY
admin-c:    CS12894-RIPE
tech-c:     CS12894-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SENDER-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:14:53Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NTS2-RIPE

organisation:  ORG-MMG3-RIPE
org-name:    maque maciej grzeszczuk
org-type:    OTHER
address:    ul. majewskiego 10/2
address:    02-104 warszawa
abuse-c:    AR24721-RIPE
mnt-ref:    NETIA-MNT
mnt-by:     NETIA-MNT
created:    2013-08-01T12:26:43Z
last-modified: 2014-11-17T20:58:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Czeslaw Sender
address:    SENDER
address:    ul. Trzech Budrysow 33/23
address:    02-381 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 6594364
nic-hdl:    CS12894-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T20:29:05Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]