| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.111.56 (lg) / ec2-18-234-111-56.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:6f38::12ea:6f38 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KSNET-AS AS15895

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15895
as-name:    KSNET-AS
org:      ORG-KG8-RIPE
remarks:    Kyivstar JSC
remarks:
remarks:    Uplinks (IPv4)
remarks:
import:     from AS174 action pref=150; accept ANY
import:     from AS3216 action pref=150; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=150; accept ANY
export:     to AS174 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS3216 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS1299 announce AS15895:AS-ALL
remarks:
remarks:    Uplinks (IPv6)
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=150; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 action pref=150; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 action pref=150; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3216 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
remarks:
remarks:    DE-CIX (IPv4)
remarks:
import:     from AS6507 action pref=120; accept AS-RIOT
import:     from AS6695 action pref=130; accept AS-DECIX
import:     from AS8075 action pref=130; accept AS-MICROSOFT
import:     from AS13335 action pref=130; accept AS-CLOUDFLARE
import:     from AS14061 action pref=130; accept AS-14061
import:     from AS15133 action pref=130; accept AS-EDGECAST
import:     from AS32934 action pref=130; accept AS-FACEBOOK
import:     from AS46489 action pref=130; accept AS46489
import:     from AS57976 action pref=130; accept AS-BLIZZARD
import:     from AS199524 action pref=130; accept AS-GCORE
export:     to AS6507 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS6695 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS8075 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS13335 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS14061 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS15133 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS32934 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS46489 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS57976 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS199524 announce AS15895:AS-ALL
remarks:
remarks:    DE-CIX (IPv6)
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 action pref=130; accept AS-DECIX-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 action pref=130; accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 action pref=130; accept AS-CLOUDFLARE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 action pref=130; accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15133 action pref=130; accept AS-EDGECAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS32934 action pref=130; accept AS-FACEBOOK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS46489 action pref=130; accept AS-46489
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 action pref=130; accept AS-BLIZZARD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 action pref=130; accept AS-GCORE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15133 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS32934 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS46489 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
remarks:
remarks:    DATA-IX (IPv4)
remarks:
import:     from AS14061 action pref=130; accept AS-14061
import:     from AS50952 action pref=130; accept AS-DATAIX
import:     from AS199524 action pref=130; accept AS-GCORE
export:     to AS14061 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS50952 announce AS15895:AS-ALL
export:     to AS199524 announce AS15895:AS-ALL
remarks:
remarks:    DATA-IX (IPv6)
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14061 action pref=130; accept AS-14061
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50952 action pref=130; accept AS-DATAIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 action pref=130; accept AS-GCORE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14061 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50952 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
remarks:
remarks:    DTEL-IX (IPv4)
remarks:
import:     from AS1820 action pref=120; accept AS-WNET
export:     to AS1820 announce AS15895:AS-ALL
import:     from AS6939 action pref=120; accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS15895:AS-ALL
import:     from AS13335 action pref=120; accept AS-CLOUDFLARE
export:     to AS13335 announce AS15895:AS-ALL
import:     from AS31210 action pref=120; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS15895:AS-DTEL-IX
import:     from AS35297 action pref=120; accept AS-DL-WORLD
export:     to AS35297 announce AS15895:AS-ALL
import:     from AS3303 action pref=120; accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 announce AS15895:AS-ALL
remarks:
remarks:    DTEL-IX (IPv6)
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 action pref=120; accept AS-WNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=120; accept AS-HURRICANEv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 action pref=120; accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3303 action pref=120; accept AS-SWCMGLOBAL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3303 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
remarks:
remarks:    UA-IX (IPv4)
remarks:
import:     from AS15645 action pref=120; accept AS-UAIX
export:     to AS15645 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
remarks:
remarks:    UA-IX (IPv6)
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15645 action pref=120; accept AS-UAIX-v6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15645 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
remarks:
remarks:    Private peerings (IPv4)
remarks:
import:     from AS3255 action pref=110; accept AS-UARNET
import:     from AS3326 action pref=110; accept AS3326:AS-EXT
import:     from AS6849 action pref=110; accept AS-UKRTELBT
import:     from AS29242 action pref=110; accept AS29242
import:     from AS13188 action pref=110; accept AS13188 AS-BAZIS
import:     from AS15169 action pref=110; accept AS-GOOGLE
import:     from AS15497 action pref=110; accept AS-COLOCALL-UA
import:     from AS21219 action pref=110; accept AS-NEWLINE
import:     from AS25229 action pref=110; accept AS25229:AS-CUST
import:     from AS31148 action pref=110; accept AS-FNT
import:     from AS44600 action pref=110; accept AS-GGT
export:     to AS3255 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS3326 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS6849 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS29242 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS13188 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS15169 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS15497 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS21219 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS25229 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS31148 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
export:     to AS44600 announce AS15895:AS-ALL AS15895:AS-UAIX
remarks:
remarks:    Private peerings (IPv6)
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3326 action pref=110; accept AS3326:AS-EXT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3326 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 action pref=110; accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS15895:AS-ALL-IPV6
remarks:
remarks:    Customers (IPv4)
remarks:
import:     from AS1786 action pref=100; accept AS1786
import:     from AS6846 action pref=100; accept AS-KRINFOCOM AS6846
import:     from AS12530 action pref=100; accept AS-SVITONLINE
import:     from AS15742 action pref=100; accept AS15742
import:     from AS25000 action pref=100; accept AS25000
import:     from AS25165 action pref=100; accept AS25165
import:     from AS29107 action pref=100; accept AS29107
import:     from AS29275 action pref=100; accept AS29275
import:     from AS34068 action pref=100; accept AS34068
import:     from AS34094 action pref=100; accept AS34094
import:     from AS34321 action pref=100; accept AS34321
import:     from AS34668 action pref=100; accept AS34668
import:     from AS34877 action pref=100; accept AS34877
import:     from AS35588 action pref=100; accept AS35588
import:     from AS39096 action pref=100; accept AS39096
import:     from AS39147 action pref=100; accept AS39147
import:     from AS39329 action pref=100; accept AS39329
import:     from AS39399 action pref=100; accept AS-FENIXVT
import:     from AS39644 action pref=100; accept AS39644
import:     from AS41510 action pref=100; accept AS41510
import:     from AS41656 action pref=100; accept AS41656
import:     from AS41987 action pref=100; accept AS41987
import:     from AS42054 action pref=100; accept AS42054
import:     from AS42057 action pref=100; accept AS42057
import:     from AS42134 action pref=100; accept AS42134
import:     from AS42533 action pref=100; accept AS42533
import:     from AS42723 action pref=100; accept AS42723
import:     from AS43078 action pref=100; accept AS43078
import:     from AS43124 action pref=100; accept AS43124
import:     from AS43175 action pref=100; accept AS43175
import:     from AS43753 action pref=100; accept AS43753
import:     from AS43864 action pref=100; accept AS-INTEGRA-MEDIA
import:     from AS44616 action pref=100; accept AS44616
import:     from AS44996 action pref=100; accept AS44996
import:     from AS47349 action pref=100; accept AS47349
import:     from AS47772 action pref=100; accept AS47772
import:     from AS47838 action pref=100; accept AS47838
import:     from AS47898 action pref=100; accept AS47898
import:     from AS47919 action pref=100; accept AS47919
import:     from AS47940 action pref=100; accept AS47940
import:     from AS47985 action pref=100; accept AS47985
import:     from AS48411 action pref=100; accept AS48411
import:     from AS48589 action pref=100; accept AS-SOWA
import:     from AS48693 action pref=100; accept AS48693
import:     from AS48882 action pref=100; accept AS48882
import:     from AS49087 action pref=100; accept AS49087
import:     from AS49089 action pref=100; accept AS-UADC
import:     from AS49213 action pref=100; accept AS49213
import:     from AS49561 action pref=100; accept AS49561
import:     from AS50027 action pref=100; accept AS50027
import:     from AS50127 action pref=100; accept AS50127
import:     from AS50204 action pref=100; accept AS50204
import:     from AS50643 action pref=100; accept AS50643
import:     from AS50751 action pref=100; accept AS50751
import:     from AS50927 action pref=100; accept AS50927
import:     from AS51950 action pref=100; accept AS51950
import:     from AS52032 action pref=100; accept AS52032
import:     from AS52119 action pref=100; accept AS52119
import:     from AS52151 action pref=100; accept AS52151
import:     from AS56439 action pref=100; accept AS56439
import:     from AS56492 action pref=100; accept AS56492
import:     from AS57100 action pref=100; accept AS57100
import:     from AS57460 action pref=100; accept AS57460
import:     from AS57774 action pref=100; accept AS57774
import:     from AS57830 action pref=100; accept AS57830
import:     from AS57944 action pref=100; accept AS57944
import:     from AS58162 action pref=100; accept AS58162
import:     from AS58164 action pref=100; accept AS58164
import:     from AS59781 action pref=100; accept AS59781
import:     from AS60746 action pref=100; accept AS60746
import:     from AS62028 action pref=100; accept AS-VNH
import:     from AS62427 action pref=100; accept AS62427
import:     from AS197253 action pref=100; accept AS197253
import:     from AS197477 action pref=100; accept AS197477
import:     from AS197571 action pref=100; accept AS197571
import:     from AS197610 action pref=100; accept AS197610
import:     from AS198215 action pref=100; accept AS198215
import:     from AS198665 action pref=100; accept AS198665
import:     from AS199440 action pref=100; accept AS199440
import:     from AS199500 action pref=100; accept AS199500
import:     from AS200337 action pref=100; accept AS200337
import:     from AS202026 action pref=100; accept AS202026
import:     from AS203008 action pref=100; accept AS203008
import:     from AS203477 action pref=100; accept AS203477
import:     from AS204256 action pref=100; accept AS204256
import:     from AS204240 action pref=100; accept AS204240
import:     from AS204370 action pref=100; accept AS204370
import:     from AS205028 action pref=100; accept AS205028
import:     from AS209845 action pref=100; accept AS209818
import:     from AS209845 action pref=100; accept AS209845
export:     to AS1786 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS6846 announce AS-UAIX
export:     to AS12530 announce ANY
export:     to AS15742 announce ANY
export:     to AS25000 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS25165 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
export:     to AS29107 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS29275 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS34068 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS34094 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
export:     to AS34321 announce ANY
export:     to AS34668 announce ANY
export:     to AS34877 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS35588 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS39096 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS39147 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS39329 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS39399 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS39644 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS41510 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS41656 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS41987 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS42054 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS42057 announce ANY
export:     to AS42134 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS42533 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS42723 announce ANY
export:     to AS43078 announce ANY
export:     to AS43124 announce ANY
export:     to AS43175 announce ANY
export:     to AS43753 announce ANY
export:     to AS43864 announce ANY
export:     to AS44616 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS44996 announce ANY
export:     to AS47349 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS47772 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS47838 announce ANY
export:     to AS47898 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS47919 announce ANY
export:     to AS47940 announce ANY
export:     to AS47985 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS48411 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
export:     to AS48589 announce ANY
export:     to AS48693 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS48882 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
export:     to AS49087 announce ANY
export:     to AS49089 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS49213 announce ANY
export:     to AS49561 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS50027 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS50127 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS50204 announce ANY
export:     to AS50643 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS50751 announce ANY
export:     to AS50927 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS51950 announce ANY
export:     to AS52032 announce {0.0.0.0/0} AS-UAIX
export:     to AS52119 announce ANY
export:     to AS52151 announce ANY
export:     to AS56439 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS56492 announce ANY
export:     to AS57100 announce ANY
export:     to AS57460 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS57774 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS57830 announce ANY
export:     to AS57944 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS58162 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS58164 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS59781 announce ANY
export:     to AS60746 announce ANY
export:     to AS62028 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS62427 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS197253 announce ANY
export:     to AS197477 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS197571 announce ANY
export:     to AS197610 announce ANY
export:     to AS198215 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS198665 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS199440 announce ANY
export:     to AS199500 announce ANY
export:     to AS200337 announce {0.0.0.0/0} ANY
export:     to AS202026 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS203008 announce ANY
export:     to AS203477 announce ANY
export:     to AS204240 announce ANY
export:     to AS204256 announce {0.0.0.0/0}
export:     to AS204370 announce ANY
export:     to AS205028 announce ANY
export:     to AS209818 announce ANY
export:     to AS209845 announce ANY
remarks:
remarks:    Customers (IPv6)
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15742 action pref=100; accept AS15742
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15742 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48693 action pref=100; accept AS48693
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48693 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56439 action pref=100; accept AS56439
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56439 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60802 action pref=100; accept AS60802
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60802 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61149 action pref=100; accept AS61149
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61149 announce ANY
remarks:
admin-c:    KSUA-RIPE
tech-c:     KSUA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     KYIVSTAR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-07-09T12:30:52Z
last-modified: 2019-04-15T06:58:58Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KG8-RIPE
org-name:    "Kyivstar" PJSC
org-type:    LIR
address:    Degtyarevskaya 53
address:    03113
address:    Kiev
address:    UKRAINE
phone:     +380 44 2473939
fax-no:     +380 67 2219251
abuse-c:    AR17437-RIPE
admin-c:    AEL17-RIPE
admin-c:    KSUA-RIPE
admin-c:    NP1533-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KYIVSTAR-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2006-01-19T11:31:37Z
last-modified: 2016-02-18T14:20:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kyivstar PJSC
address:    Degtyarevskaya, 53
address:    Kiev, Ukraine
admin-c:    AEL17-RIPE
tech-c:     MA19315-RIPE
tech-c:     AEL17-RIPE
nic-hdl:    KSUA-RIPE
remarks:    Please send all abuse reports here:
abuse-mailbox: abuse@kyivstar.net
mnt-by:     KYIVSTAR-MNT
created:    2003-05-19T14:48:31Z
last-modified: 2016-07-08T10:56:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]