| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LEITWERK-AS AS15894

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15894
org:      ORG-LA1646-RIPE
as-name:    LEITWERK-AS
import:     from AS3209 action pref=10; accept ANY
import:     from AS3320 action pref=10; accept ANY
import:     from AS33891 action pref=10; accept ANY
import:     from AS200924 action pref=10; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3209 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3320 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS200924 accept ANY
export:     to AS3209 announce ANY
export:     to AS3320 announce ANY
export:     to AS33891 announce ANY
export:     to AS200924 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3209 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3320 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS200924 announce ANY
admin-c:    LAH29-RIPE
tech-c:     LAH29-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEITWERK-MNT
created:    2002-03-18T13:12:53Z
last-modified: 2021-07-02T09:37:17Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA1646-RIPE
org-name:    LEITWERK AG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Im Ettenbach 13a
address:    77767
address:    Appenweier
address:    GERMANY
phone:     +4978059180
admin-c:    LAH29-RIPE
tech-c:     LAH29-RIPE
abuse-c:    AR63365-RIPE
mnt-ref:    LEITWERK-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LEITWERK-MNT
created:    2021-06-16T10:36:01Z
last-modified: 2021-06-16T10:36:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LEITWERK AG Hostmaster
address:    GERMANY
address:    Appenweier
address:    77767
address:    Im Ettenbach 13a
phone:     +4978059180
nic-hdl:    LAH29-RIPE
mnt-by:     LEITWERK-MNT
created:    2021-06-16T10:36:01Z
last-modified: 2022-07-12T12:20:41Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@leitwerk.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]