| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOGROUP-AS AS15887

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15887
org:      ORG-EIIS1-RIPE
as-name:    INFOGROUP-AS
import:     from AS3269 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12874 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8220 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3269 announce AS15887
export:     to AS12874 announce AS15887
export:     to AS8220 announce AS15887
admin-c:    GALA5-RIPE
tech-c:     GALA5-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFOGROUP-MNT
mnt-by:     ENG-MO-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-10-03T09:47:12Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EIIS1-RIPE
org-name:    ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Piazzale dell'Agricoltura, 24
address:    00144
address:    Roma
address:    ITALY
phone:     +390287002090
fax-no:     +390252820566
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ENG-MO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ENG-MO-MNT
admin-c:    GALA5-RIPE
admin-c:    RA6204-RIPE
abuse-c:    ECR16-RIPE
created:    2012-06-11T14:35:44Z
last-modified: 2021-08-18T08:32:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GROUP ADM - LIR ADMIN
address:    via Vecchia Ferriera, 5
address:    36100 Vicenza (VI)
address:    Italy
nic-hdl:    GALA5-RIPE
mnt-by:     ENG-MO-MNT
admin-c:    SM43-RIPE
admin-c:    GL714-RIPE
admin-c:    MS35676-RIPE
admin-c:    PA4372-RIPE
tech-c:     SM43-RIPE
tech-c:     GL714-RIPE
tech-c:     MS35676-RIPE
tech-c:     PA4372-RIPE
abuse-mailbox: technet@eng-mo.it
created:    2013-04-29T12:47:14Z
last-modified: 2017-12-15T14:10:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]