| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KPN-INTERNEDSERVICES AS15879

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15879
as-name:    KPN-INTERNEDSERVICES
descr:     KPN Internedservices
remarks:    +--------------------------------------------------------+
remarks:    - spam complaints ONLY to abuse@internedservices.nl -
remarks:    - Network questions / issue's to kisnetwerk@kpn.com -
remarks:    - The support desk can be reached at kissupport@kpn.com -
remarks:    +--------------------------------------------------------+
remarks:    - Upstream -
remarks:    +--------------------------------------------------------+
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8737 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8737 announce AS-KPNIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8737 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8737 announce AS-KPNIS
remarks:    +--------------------------------------------------------+
org:      ORG-KOVN1-RIPE
admin-c:    AS15879-RIPE
tech-c:     AS15879-RIPE
abuse-c:    AS15879-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
mnt-by:     KPNIS-MNT
created:    2002-09-25T08:43:42Z
last-modified: 2021-09-12T09:17:54Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KOVN1-RIPE
org-name:    KPN B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
descr:     KPN B.V.
address:    Wilhelminakade 123
address:    3072AP
address:    Rotterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31622433027
admin-c:    JZ1998-RIPE
admin-c:    RK1919-RIPE
admin-c:    PBOS-RIPE
admin-c:    KPN-RIPE
admin-c:    RH13540-RIPE
abuse-c:    KPN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    KPN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KPN-MNT
created:    2004-04-17T11:42:02Z
last-modified: 2023-06-08T08:44:04Z
source:     RIPE # Filtered

role:      KPN Internedservices (KIS)
address:    KPN
address:    P.O. Box 30000
address:    2500 GA Den Haag
address:    Netherlands
remarks:    ------------------------------------------------
remarks:    abuse / legal complaints ONLY to abuse@kpn.com
remarks:    Please provide as much details and include
remarks:    full headers and/or logfiles.
remarks:    Network questions / issues to kisnetwerk@kpn.com
remarks:    ------------------------------------------------
tech-c:     WDJ999-RIPE
nic-hdl:    AS15879-RIPE
abuse-mailbox: abuse@kpn.com
mnt-by:     KPNIS-MNT
created:    2002-10-16T09:40:55Z
last-modified: 2023-06-15T10:39:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]