| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NALTEL-AS AS15868

as-block:    AS15835 - AS15963
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15868
as-name:    NALTEL-AS
org:      ORG-NL135-RIPE
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS15868
import:     from AS6854 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6854 announce AS15868
import:     from AS48176 action pref=100; accept ANY
export:     to AS48176 announce AS15868
import:     from AS31133 accept ANY
export:     to AS31133 announce AS15868
import:     from AS3216 accept ANY
export:     to AS3216 announce AS15868
admin-c:    KO124-RIPE
tech-c:     KO124-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NALTEL-MNT
mnt-by:     OOOSET-MNT
created:    2010-04-23T10:25:12Z
last-modified: 2021-08-17T14:07:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-NL135-RIPE
org-name:    Nalchik-Telecom Ltd
org-type:    OTHER
address:    Shogentsukova 16
address:    Nalchik, 360000, Russia
abuse-c:    AR27458-RIPE
mnt-ref:    NALTEL-MNT
mnt-by:     NALTEL-MNT
created:    2010-03-23T00:01:48Z
last-modified: 2017-01-25T06:52:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kolesnikov Oleg
address:    Nalchik, Shogentsukova, 16
phone:     +7 8662 96-45-09
nic-hdl:    KO124-RIPE
mnt-by:     NALTEL-MNT
created:    2010-02-17T12:21:17Z
last-modified: 2010-11-19T09:12:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]