| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.25.113 (lg) / ec2-44-192-25-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:1971::2cc0:1971 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COORDINATOR-AS AS15800

as-block:    AS15707 - AS15803
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15800
as-name:    COORDINATOR-AS
descr:     East-Ukrainian NIC
descr:     Coordinator LTD
descr:     Kharkiv, Ukraine
org:      ORG-CL517-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ************ COORDINATOR IPv4 Routing Policy ******************
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ----------------------------------
remarks:    UpStreams
remarks:    ----------------------------------
import:     from AS1820 action pref=10; accept AS1820
import:     from AS1820 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1820 announce AS-EUNIC
import:     from AS15626 action pref=10; accept AS15626
import:     from AS15626 action pref=100; accept ANY
export:     to AS15626 announce AS-EUNIC
import:     from AS196638 action pref=10; accept AS196638
import:     from AS196638 action pref=100; accept ANY
export:     to AS196638 announce AS-EUNIC
import:     from AS21500 action pref=10; accept AS21500
import:     from AS21500 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21500 announce AS-EUNIC
import:     from AS21100 action pref=10; accept AS21100
import:     from AS21100 action pref=100; accept ANY
export:     to AS21100 announce AS-EUNIC
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Peers&IX
remarks:    ----------------------------------
import:     from AS6886 action pref=10; accept AS6886
import:     from AS6886 action pref=40; accept AS-INTS
export:     to AS6886 announce AS-EUNIC
import:     from AS41875 action pref=10; accept AS41875
import:     from AS41875 action pref=40; accept AS-PLANET1
export:     to AS41875 announce AS-EUNIC
import:     from AS50844 action pref=10; accept AS50844
import:     from AS50844 action pref=20; accept AS-DNIX-PEER
import:     from AS50844 action pref=30; accept AS-EUNIC-IX
export:     to AS50844 announce AS-EUNIC
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    ----------------------------------
import:     from AS112 action pref=10; accept AS112
export:     to AS112 announce ANY
import:     from AS197488 action pref=10; accept AS197488
export:     to AS197488 announce ANY
remarks:    ----------------------------------
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ************ COORDINATOR IPv6 Routing Policy ******************
remarks:    ---------------------------------------------------------------
remarks:    ----------------------------------
remarks:    IPv6 UpStreams
remarks:    ----------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21500 action pref=10; accept AS21500
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21500 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21500 announce AS-EUNIC6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15626 action pref=10; accept AS15626
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 action pref=10; accept AS1820
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15626 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1820 action pref=100; accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21100 action pref=10; accept AS21100
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21100 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15626 announce AS-EUNIC6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1820 announce AS-EUNIC6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21100 announce AS-EUNIC6
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Peers&IX
remarks:    ----------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50844 action pref=10; accept AS50844
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50844 action pref=20; accept AS-DNIX-PEER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50844 action pref=30; accept AS-EUNIC-IX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50844 announce AS-EUNIC6
remarks:    ----------------------------------
remarks:    Customers
remarks:    ----------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS112 action pref=10; accept AS112
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS112 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197488 action pref=10; accept AS197488
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS197488 announce ANY
remarks:    ----------------------------------
admin-c:    IM5664-RIPE
admin-c:    IVM1-RIPE
tech-c:     IM5664-RIPE
tech-c:     IVM1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ua-coordinator-1
created:    2002-07-18T19:28:18Z
last-modified: 2022-03-10T07:05:40Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CL517-RIPE
org-name:    COORDINATOR LTD
country:    UA
org-type:    LIR
address:    P/Box 9397
address:    61003
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577529392
admin-c:    IM5664-RIPE
tech-c:     IM5664-RIPE
abuse-c:    AR51240-RIPE
mnt-ref:    mnt-ua-coordinator-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ua-coordinator-1
created:    2019-03-04T14:25:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:29:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Igor Mykhailenko
address:    P/Box 9397
address:    61003
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577529392
nic-hdl:    IM5664-RIPE
mnt-by:     mnt-ua-coordinator-1
created:    2019-03-04T14:25:09Z
last-modified: 2019-03-04T14:25:10Z
source:     RIPE

person:     Igor V Mikhailenko
address:    "PP Coordinator" LTD
address:    PO Box 9397
address:    Kharkov, Ukraine
phone:     +380 57 7604509
nic-hdl:    IVM1-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-01-29T05:19:15Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     mihiv-mnt
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]