| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OLMAN-EDU-AS AS15798

as-block:    AS15707 - AS15803
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15798
org:      ORG-UoWa1-RIPE
as-name:    OLMAN-EDU-AS
descr:     OLMAN, Metropolitan Area Network (educational AS)
descr:     located in Olsztyn, Poland.
import:     from AS5550 accept ANY
import:     from AS8501 accept ANY
import:     from AS21064 accept ANY NOT AS1299
import:     from AS20960 accept ANY
import:     from AS60279 accept AS60279
import:     from AS207012 accept AS207012
export:     to AS5550 announce AS15798 AS21064 AS34076 AS60279 AS20960
export:     to AS8501 announce AS15798 AS21064 AS34076 AS60279 AS207012
export:     to AS21064 announce ANY NOT AS20965 NOT AS1299
export:     to AS20960 announce AS15798 AS21064 AS34076 AS60279 AS207012
export:     to AS60279 announce ANY
export:     to AS207012 announce ANY
admin-c:    MK8194-RIPE
tech-c:     MK8194-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     MK8194-RIPE
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:18:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UoWa1-RIPE
org-name:    University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Heweliusza 8
address:    10-726
address:    Olsztyn
address:    POLAND
phone:     +48 89 523 43 50
fax-no:     +48 89 523 43 50
admin-c:    MK8194-RIPE
abuse-c:    AO3681-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OLMAN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    2004-04-17T11:47:41Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Kwiecien
address:    University of Warmia and Mazury in Olsztyn
address:    Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
address:    OLMAN
address:    OEiZ MSK OLMAN
address:    ul. Jana Heweliusza 8
address:    10-726 Olsztyn, Poland
phone:     +48 89 523 43 50
phone:     +48 89 523 44 00
fax-no:     +48 89 523 43 47
nic-hdl:    MK8194-RIPE
mnt-by:     MK8194-MNT
mnt-by:     OLMAN-MNT
created:    2009-03-30T08:49:44Z
last-modified: 2009-12-08T08:21:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]