| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.91.121.255 (lg) / ec2-54-91-121-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365b:79ff::365b:79ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ERICSSON-TURKEY AS15797

aut-num:    AS15797
as-name:    ERICSSON-TURKEY
descr:     Ericsson Turkey Backbone
org:      ORG-ERIC1-RIPE
import:     from AS8777
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS5422
        action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS8705
        action pref=100;
        accept ANY
export:     to AS8777
        announce AS15797
export:     to AS5422
        announce AS15797
export:     to AS8705
        announce AS15797
default:    to AS5422
        action pref=100;
        networks ANY
admin-c:    OO515-RIPE
admin-c:    SP789-RIPE
tech-c:     OO515-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     SP789-RIPE
tech-c:     AK2485-RIPE
mnt-by:     ERICSSON-TURKEY
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-15T09:17:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SIOI1-RIPE

organisation:  ORG-ERIC1-RIPE
org-name:    Ericsson Telekomunikasyon Anonim Sirketi
org-type:    OTHER
address:    Buyukdere Cad. USO Center No:61 Kat:5-6-7 ISTANBUL
phone:     +90 212 286 88 81
descr:     Ericsson Telekomunikasyon Anonim Sirketi
abuse-c:    AR27940-RIPE
mnt-ref:    SOL-NET
mnt-by:     SOL-NET
tech-c:     IG1660-RIPE
admin-c:    IG1660-RIPE
created:    2011-12-30T14:20:00Z
last-modified: 2016-03-31T12:27:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ayhan Kecim
address:    KocNet
address:    Unalan Mah. Ayazma Cad.
address:    Camlica Is Merkezi B3 Blok
address:    Uskudar 81190 Istanbul - Turkey
phone:     +90 216 5563000
fax-no:     +90 216 5563232
nic-hdl:    AK2485-RIPE
mnt-by:     KOCNET-NCC
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-21T23:21:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Onur Ozdemir
address:    Ericsson Turkiye
address:    Buyukdere Cad. Spring-Giz Plaza
address:    Kat 13-14 80670 Maslak
address:    Istanbul -Turkey
phone:     +90 212 286 0606
fax-no:     +90 212 286 0707
nic-hdl:    OO515-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2016-04-05T19:44:44Z
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
source:     RIPE # Filtered

person:     Sertac Pamukcu
address:    Cumhuriyet Caddesi Olcek Sokak
address:    No:110/2 Harbiye ISTANBUL
address:    TURKEY
phone:     +90 212 296 6188
fax-no:     +90 212 296 6150
nic-hdl:    SP789-RIPE
mnt-by:     DOMINET-MNT
created:    2001-11-28T14:13:38Z
last-modified: 2001-11-28T14:13:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]