| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DERWENTSIDE AS15770

as-block:    AS15719 - AS15803
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-02-13T15:18:50Z
last-modified: 2024-02-13T15:18:50Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15770
as-name:    DERWENTSIDE
org:      ORG-DDC1-RIPE
import:     from AS5462 action pref=100; accept ANY
import:     from AS786 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2856 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5462 announce AS15770
export:     to AS786 announce AS15770
export:     to AS2856 announce AS15770
remarks:
remarks:    *************************************
remarks:    Report abuse to lir-abuse@durham.gov.uk
remarks:    *************************************
remarks:
admin-c:    SA42190-RIPE
admin-c:    DCC1001
tech-c:     SA42190-RIPE
tech-c:     DCC1002
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DERWENTSIDE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2023-07-25T08:06:41Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-DDC1-RIPE
org-name:    Durham County Council
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Comeleon House, Tanfield Lea North Industrial Estate
address:    DH9 9NX
address:    Stanley
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 03000 260648
abuse-c:    AR17597-RIPE
admin-c:    PRM908
admin-c:    SA42190-RIPE
admin-c:    CAT1310
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    DERWENTSIDE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     DERWENTSIDE-MNT
created:    2004-04-17T12:13:20Z
last-modified: 2023-06-14T10:02:29Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DCC-LIR-Admin
tech-c:     GXB1202
tech-c:     PRM908
admin-c:    GXB1202
admin-c:    PRM908
address:    Durham County Council
address:    Comeleon House, Tanfield Lea North Industrial Estate
address:    Stanley
address:    County Durham
address:    DH9 9NX
nic-hdl:    DCC1001
mnt-by:     MNT-DURHAMCC
created:    2014-12-16T15:38:46Z
last-modified: 2014-12-16T15:38:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DCC-LIR-Tech
tech-c:     GXB1202
tech-c:     PRM908
admin-c:    GXB1202
admin-c:    PRM908
address:    Durham County Council
address:    Comelon House, Tanfield Lea North Industrial Estate
address:    Stanley
address:    County Durham
address:    DH9 9NX
nic-hdl:    DCC1002
mnt-by:     MNT-DURHAMCC
created:    2014-12-16T15:41:46Z
last-modified: 2014-12-16T15:41:46Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SDN-Maintainer
address:    Comeleon House, Tanfield Lea, DH9 9NX
nic-hdl:    SA42190-RIPE
mnt-by:     SDN-MNT
created:    2023-03-07T10:42:35Z
last-modified: 2023-03-07T10:42:35Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]