| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Gascom-Net AS15757

as-block:    AS15707 - AS15803
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:25Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:25Z
source:     RIPE


aut-num:    AS15757
as-name:    Gascom-Net
org:      ORG-GJ1-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------
import:     from AS5473 action pref=100; accept AS5473
import:     from AS8075 action pref=100; accept AS-MICROSOFTEU
import:     from AS8631 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS13105 action pref=100; accept AS-LUKOIL
import:     from AS34709 action pref=100; accept ANY
import:     from AS58037 action pref=150; accept AS58037
import:     from AS59589 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60740 action pref=150; accept AS60740
remarks:    --------------------------------------------------
export:     to AS5473 announce ANY
export:     to AS8075 announce AS-GASCOM
export:     to AS8631 announce AS-GASCOM
export:     to AS9002 announce AS-GASCOM
export:     to AS12389 announce AS-GASCOM
export:     to AS13105 announce AS-GASCOM
export:     to AS34709 announce AS15757
export:     to AS58037 announce ANY
export:     to AS59589 announce AS-GASCOM
export:     to AS60740 announce ANY
admin-c:    SER130-RIPE
tech-c:     SER130-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GASCOM-MNT
created:    2002-06-07T10:13:17Z
last-modified: 2020-04-10T10:08:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GJ1-RIPE
org-name:    Joint Stock Company Gazprom Space Systems
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Shchelkovo, Moscow street, bld. 77B
address:    141112
address:    Moscow Region
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74955042906
phone:     +74955003863
fax-no:     +74955042911
admin-c:    ZRVN-RIPE
admin-c:    SER130-RIPE
abuse-c:    GRAT1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    GASCOM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GASCOM-MNT
created:    2004-04-17T11:52:47Z
last-modified: 2021-01-01T03:09:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey E Relke
address:    141112
address:    77B Moscow street
address:    Schelkovo
address:    Moscow region, Russia
phone:     +7(495)500-3863
nic-hdl:    SER130-RIPE
created:    2008-05-06T07:27:27Z
last-modified: 2017-11-27T11:11:32Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     GASCOM-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]